Om Sjøskolen

Sjøskolen holder til i samme bygg som Oslofjordmuseet i Maudbukta i Vollen. Skolen drifter et snekkerverksted og leverer produkter og tjenester til utstillinger og drift av Oslofjordmuseet.

Jensenbua

Christian Jensen drev båtbyggeriet i Maudbukta for hundre år siden. Jensenbua står i dag som et minne om denne tiden. Dette var båtbyggernes redskapsbu og materiallager. Senere har brødrene Bækvold hatt den som sjøbu for sitt fiske i fjorden. Sjøskolen har leid bua og rehabilitert den, slik at den ble et egnet lokale for småbåtbygging og sjøbu for unge oppdagelsesreisende i Oslofjorden.

Båthuset

Båthuset der vi trekker fembøringen «God Bør» opp i vinteropplag er bygget som et elevprosjekt. Vedlikehold av dette tradisjonsfartøyet er en del av skolens praktiske oppgaver. Elevene får opplæring i håndtering av båten og er mannskap når vi tar skoleklasser med på fjorden. Båten brukes også til seilturer for spesielle grupper og noen seilaser på kveldstid som er åpne for alle.