Vollen ungdomsskole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 52 50
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 45
1390 Vollen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Vollen ungdomsskole

Vollen ungdomsskole - "raus, ansvarlig, klok, kreativ"

Vi ser elevene som hele mennesker. Alle er unike. Alle er verdifulle. Alle er likeverdige. De skal bli sett som den de er. Vi skal hjelpe dem å oppleve mestring i skolehverdagen. Vi skal tro det beste om elevene våre, og vi skal lete etter de gode løsningene. 
Vi har ambisjoner på elevenes vegne.

Vollen ungdomsskoles ambisjon er å legge grunnen for livslang læring.
Skolen har lyse, vakre og gode læringsrom - topp moderne utstyrt med datateknologi og innredninger for variert undervisning og læring. Beliggenheten er unik med stort idrettsanlegg og i et vakkert friluftsområde rett i Kystkulturløypa.

Våre elever skal lære seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, men kunnskap handler også mye om læreprosessen. Vi vet at alle elever lærer på ulik måte. Så vi utformer skolens undervisningsarbeid deretter, med fleksible løsninger både for det fysiske og det sosiale miljøet. Det er mange spennende prosjekter på skolen som vi håper vil bidra til nye og fruktbare veier  i læringsarbeidet.

Innganger

Vollennytt

Vollennytt er skolens elevavis - finnes både på nett og på Facebook.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Haydar Øzbal

Rektor

Marianne Omdahl

Avdelingsleder 8. trinn

Frode Aasgård Jensen

Avdelingsleder 9.trinn

Mette Andersen

Avdelingsleder 10. trinn

Line Hoff Wilhelmsen

Avdelingsleder Smia

Anne Cathrine P. Høymork

Merkantil konsulent