Blakstad skole

Kontaktinfo

Telefon
66 78 68 10
E-post
Besøksadresse
Gudolf Blakstadsvei 67
1386 Asker
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Blakstad skole

Blakstad barneskole ligger vakkert til i omgivelser nær skog, mark og fjord. Vi har egen SFO og spesialavdeling.

Nøkkeltall

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Dette er våre satsingsområder

Nettside for foresatte

Her finner du Blakstad skole sin informasjonsside for foresatte.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Blakstad skoles historie

Blakstad skole er bygget på grunn fra Blakstad hovedgård – en gård med lang historie i Asker-bygda.

SFO Blakstad skole

Skolefritidsordningen på Blakstad skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og ette...

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Spesialavdelingen

Spesialavdelingen ved Blakstad skole er en av tre spesialavdelinger på barnetrinnet (én på ungdomstrinnet - Smia på Vollen) i Asker kommune....

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Berit Trinborg

Rektor

Kristina Hem Wiken

Avdelingsleder SFO

Gry Espedalen

Avdelingsleder spesialavdelingen

Lotte Hansen

Merkantil