SFO Blakstad skole

Skolefritidsordningen på Blakstad skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er i 2. etasje på Hovedbasen fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra kl. 8.15 til skolen starter.

Ettermiddags-SFO er delt inn i baser som holder til i forskjellige klasserom: 
• Base 1 er forbeholdt 1. trinn.
• På basene Mars, Jupiter og Venus er 2.-4. trinnselevene blandet.

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmt måltid to ganger i uken, og brødskiver/knekkebrød og hjemmelaget smoothie de andre dagene.