Blakstad skoles historie

Blakstad skole er bygget på grunn fra Blakstad hovedgård – en gård med lang historie i Asker-bygda.

Blakstad skole

Skolen sto ferdig i 1997. Elevene kom fra Vettre, Bondi, Heggedal og Arnestad skoler.

1997 var et spennende år å starte skole i! Dette året ble den nye nasjonale læreplanen, L-97, gjennomført. Det var mange nye tanker og store organisatoriske endringer som skulle gjennomføres – godt da å starte med blanke ark!

Les mer om Blakstad skoles historie på nettsiden til lokalsamlingen til bibliotekene.