Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 53 50
E-post
Besøksadresse
Torstadbakken 49
1395 Hvalstad
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Torstad skole er Asker kommunes største ungdomsskole. Vi har store og gode utearealer, og ligger sentralt til nærme kollektivtransport, skog, mark og fjord.

Torstad skole er en ungdomsskole som jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi er kjent for høyt faglig nivå og trygge rammer, og har et engasjert personale som sammen arbeider for å nå målene i læreplanen.

Satsingsområder

Læringsmiljø

Vi har et mål om at alle elevene ved Torstad skole har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi har blant annet innført makkerskap i alle klasser, og kantinen vår - La Cantina - drives av elevene selv. 

Digital læring

Elevene skal oppleve at IKT er en naturlig integrert del av opplæringen, og underveisvurderingen. Gjennom digital læring videreutvikles også elevenes læringsutbytte, slik at de er best mulig forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Ingrid Sejersted

Rektor

Inger-Lise Bergseth

Avdelingsleder

Magne Hasund

Avdelingsleder

Mari Tvethaug

Avdelingsleder

Sissel Rian

Rådgiver og sosiallærer 10. trinn

Elisabeth Korsvik

Sekretær/konsulent

Heidi Sundal

Sosiallærer 8.trinn

Morten Netskar

Sosiallærer 9. trinn