Spikkestad barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 33 00
E-post
Besøksadresse
Kunnskapsveien 46
3430 Spikkestad
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Spikkestad barneskole
Vis i kart
Spikkestad barneskole

Spikkestad barneskole og SFO ligger landlig til og nær fint turterreng i Kjekstadmarka. Det er kort vei til tog og buss.

Satsingsområder

Strategisk lesing og læring

Elevene blir opplært i strategisk lesing og læring fra 1. trinn gjennom arbeid med autentiske tekster og tilpassede teknikker

Lese- og skriveopplæring

Alle elever lærer å lese og skrive gjennom Lyd Farge-metoden på 1. trinn.

Digital læring

Alle elevene bruker Chromebook som verktøy, og skolen satser på dialogbasert læring med digitale verktøy.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Vegard Nyseter-Østby

Rektor

 

 

Morten Homme

Avdelingsleder 1. - 4. trinn

Nicolai Flekstad Halvorsen

Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Madelaine Løvholm

SFO- Koordinator

Telefoner til SFO-basene

  • Base 1: 909 78 942
  • Base 2: 905 85 567
  • Base 3: 979 68 284