Spikkestad barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 33 00
E-post
Besøksadresse
Kunnskapsveien 46
3430 Spikkestad
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Spikkestad barneskole
Vis i kart
Spikkestad barneskole

Spikkestad barneskole i Asker kommune ligger landlig til med flott turterreng, skiløyper og skog i umiddelbar nærhet. Det er god kollektivforbindelse med kort gangavstand til Spikkestad stasjon og barnehager i umiddelbar nærhet. Skolens nærmiljø brukes aktivt i undervisning og lek. Skolen er en barneskole med tre paralleller på hvert trinn og ca. 420 elever, der ca.150 barn benytter seg av SFO.

Vi følger Asker kommunes standarder for lese- og skriveopplæring, og brobyggingen mellom barnehage og skole med fokus på gode overganger, er viktig for oss. Vi synes kultur er essensielt, og alle trinn på skolen har ansvar for en samlingsstund i løpet av året. Skoleåret avsluttes med en festforestilling fra 7.trinn.

Vi er stolte av skolehagen vår som ble til med prosjektet Grønne Klasserom, og skolen fikk prosjektmidler av Økologisk Norge for å utvide og drifte den frem til 2028. Alle trinn er med og dyrker gjennom året. 

Skolen har et velfungerende FAU, og med midler og innsats fra FAU, har skolen fått en innholdsrik skolegård og tryggere skolevei.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Vegard Nyseter-Østby

Rektor

 

 

Morten Homme

Avdelingsleder 1., 3. - 4. trinn

Nicolai Flekstad Halvorsen

Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Vigdis Mykland

Avdelingsleder SFO og 2.trinn

Telefoner til SFO-basene

  • Base 1: 909 78 942
  • Base 2: 905 85 567
  • Base 3: 979 68 284