SFO Spikkestad

Skolefritidsordningen på Spikkestad barneskole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Elever på høyere trinn som har behov for SFO er også velkomne! Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på lærerike aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO

Klokken 07.00-08.00  - er i sine baser dersom ikke annet er avtalt.

Ettermiddags-SFO

fra skoleslutt til klokken 17.00.

 • Base 1 holder til i 1. trinns lokaler
 • Base 2 holder til i 2. trinns lokaler
 • Base 3 holder til i 3. trinns lokaler

Innhold

 • Sunn livsstil
 • Kultur og kreativitet
 • Sosial kompetanse
 • Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

 • Vi fokuserer på rygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
 • Vi legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon.
 • Engasjerte og aktive ansatte som trives i jobben sin.
 • SFO skal være en arena for glede, humor og positivitet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmmat en gang i uken, og brødskiver og knekkebrød de andre dagene.