Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 55 50
SFO
66 71 55 55
E-post
Besøksadresse
Aspelundfaret 2
1392 Vettre
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).

E-post til SFO

Vis i kart
Bilde av skolen

Vettre skole er en 1-7 skole. Vettre skole er en trinnskole hvor elevene ikke er delt i klasser. Lærere og skoleassistenter jobber teambasert i fleksible elevgrupper. Undervisningsrommene våre er delt inn i til sammen 4 rom: Et stort rom, et mindre rom og 2 store grupperom. Dette gjør at vi kan være fleksible i metodevariasjon og gruppestørrelser.

Skolen er ellers delt i to fløyer: Èn fløy for 1.-4. trinn og èn fløy for 5.-7. trinn. Dette gjør det trygt for elevene på alle trinn at de har elever på omtrent samme alder rundt seg.

Skolens nærområder gir store muligheter for friluftsaktiviteter og fysisk fostring. På skolens uteområde har vi en bruksvennlig, moderne lekepark, et amfi, samt og en stor flerbruksbinge med både fotball- og basketballbane. Vi har også et «Multihus» med bålplass som passer godt til turer og til læring ute.

Vettre skoles motto er Vi skaper mulighetene! Vi legger vekt på å være en lærende organisasjon og vi er på jakt etter den enkeltes potensiale og muligheter for utvikling, gjerne sammen med andre. Vi vil skape mange ulike arenaer hvor både voksne og barn får sjansen til å lære og å utvikle seg. Vi ønsker å være en skole der kompetanse, fellesskap og skaperglede står i fokus.

Våre hovedfokusområder er:

  • Tidlig innsats faglig og sosialt gjennom
    • SOL - systematisk observasjon av lesing og systematisk oppfølging av resultat
    • Positiv Atferd, Støttende Læringsmiljø og samhandling
  • Realfaglig kompetanse gjennom prosjektet den naturlige skolesekken
  • Digitalt pedagogisk løft gjennom prosjektet Digital Læring i askerskolen
  • Endret undervisningspraksis gjennom Fagfornyelsen
  • Kvalitet i SFO gjennom Asker kommunes plan for kvalitet i SFO

Tall og fakta

Tall og resultater finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Thor-Ivar Pute Eriksen

Rektor

Kari Ruud

Avdelingsleder

Line Birgitte Svee

Avdelingsleder SFO

Sidsel Fonn

Merkantil konsulent