Hagaløkka skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 50 50
E-post
Besøksadresse
Gamle Borgenvei 26
1383 Asker
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Hagaløkka skole

Hagaløkka skole er en barneskole med SFO. Vi ligger nær skog og mark, med gangavstand til Asker sentrum.

 

 

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

SFO Hagaløkka skole

SFO er et frivillig tilbud for alle elever på 1.-4.trinn. På Hagaløkka skole er SFO delt inn i baser etter årstrinn. Det er sambruk med skolen, sli...

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Birgitte Vedeler

Rektor

Linda Trandum

Avdelingsleder

Even Buen Halvorsen

Avdelingsleder

Pål Høgli

Avdelingsleder SFO

Kirsten Elisabeth Fjell Velstad

Sekretær

SFO kontaktinformasjon

1. trinn: 47 79 25 15

2. trinn: 47 79 25 62

3. og 4. trinn: 98 90 19 43