Hvem er vi - Hagaløkka skole

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Dette jobber vi aktivt med på skolen:

Lese- og skriveopplæringen

Vi jobber systematisk med lese- og skriveopplæringen. Vi har utarbeidet vår egen metodikk, Språkverkstedet. Vi har fått henvendelser fra skoler over hele landet som ønsker å lære om dette.

Les mer og se video på NAFO sine sider.

Lese- og skriveveileder ved skolen

Skolen har egen lese- og skriveveileder. Veilederen har oversikt over elevenes lese- og skriveutvikling fra 1.-7.trinn, gjennom kartleggingsprøver, og oppfølging av enkeltelever og grupper. Veilederen tilbyr også veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte.

Skolen deltar i leseprosjektet "På sporet" i regi av Lesesenteret (UiS).

Dysleksi

Vi ble Asker og Bærums første dysleksivennlige skole i 2017.

Fokusskole – flerkulturell opplæring på Hagaløkka skole

Hagaløkka skole er en samarbeidsskole knyttet til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Slik jobber vi med flerkulturell opplæring:

Velkomstklasse (VKK)

Skolen drifter en av kommunens velkomstgruppe for 4.-7. trinn. Her får nyankomne elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper mulighet til å følge vanlig undervisning i velkomstklasser, uavhengig av hvor i Asker eleven er bosatt. Opplæringen varer i gjennomsnitt ett år.

Tospråklige lærere/særskilt norskopplæring

Skolen har administrativt og faglig ansvar for kommunens tospråklige lærere.

Læringsmiljø

Hagaløkka skole jobber systematisk med læringsmiljøet. Skolen har blant annet egen miljøterapeut, og bruker verktøyene PALS og Trivselslederprogrammet.

Pals – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Hagaløkka skole er Pals-skole med følgende overordnede felles regler for samvær og læring: Vis ansvar - Vis omsorg - Vis respekt.

Les mer om PALS-ordningen her.

Trivselsledere

Trivselslederprogrammet gjennomføres ved hjelp av utvalgte elever som samarbeider med skolens miljøterapeut. Målet er at elevene skal få varierte aktiviteter i friminuttet slik at de opplever trivsel og samhold.

Tilsyn

I pausene er alltid voksne fra elevenes eget trinn ute sammen med dem. Dette gjør pausene hyggelige og trygge både for barn og voksne. De voksne bruker også vest, slik at barna lett kan få øye på dem.

Fadderordningen

Førsteklassingene blir med i en fadderordning fra første skoledag. Dette er faddergrupper der femteklassinger tar de nye elevene med på tur, leser for dem, leker sammen, og finner på andre hyggelige aktiviteter. Kort sagt, fadderne har en del av ansvaret for at 6-åringene skal finne seg godt til rette på skolen.

Foreldremøter og utviklingssamtaler

Vi har to foreldremøter i året. 

Det er viktig at alle elevene er representert på disse møtene. Temaene her er både fag og miljø, og foreldrenes deltagelse er nødvendig for at samarbeidet mellom hjem og skole skal bli reelt. Kan man ikke møte, må man gi beskjed til læreren.

Vi har to utviklingssamtaler i året. 

Disse avtales på forhånd og det er viktig at avtalen holdes. På disse møtene får du anledning til å bli nærmere kjent med ditt eget barns skolehverdag, utvikling og skolearbeid. Her kan du også være med på å påvirke det som skjer i nærmere samarbeid med skolen. Første samtale som holdes om høsten, holdes uten eleven. I samtalen til våren er eleven med. Kan dere ikke møte, må dere gi beskjed til læreren i god tid.

Skolepriser og andre utmerkelser

Vi ble tildelt Benjaminprisen i 2010 for arbeidet vårt mot rasisme og diskriminering.

  • Skolen ble nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2018 og 2019
  • I juni 2017 ble Hagaløkka Asker kommunes første dysleksivennlige skole.
  • Vi ble nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2018 for å ha fremmet likeverd og inkludering på skolen.
  • Hagaløkka skole ble høsten 2015 pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing.