SFO Hagaløkka skole

SFO er et frivillig tilbud for alle elever på 1.-4.trinn. På Hagaløkka skole er SFO delt inn i baser etter årstrinn. Det er sambruk med skolen, slik at de samme rommene og garderobene brukes gjennom hele dagen.

Åpningstider

07.30-08.30 / 12.30/13.00-17.00

Planleggingsdager

SFO har tre planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmmat 3 ganger i uken. Menyen vil variere noe og stå på ukeplanen til elevene

Våre mål

• Skape et godt miljø for barn og voksne
• Gi barna omsorg
• Hjelpe barna til å finne venner
• Ha et godt samarbeid med skolens personale - samarbeide om både barna og ulike aktiviteter
• Tilby ulike aktiviteter uten kostnad for foreldrene
• Godt foreldresamarbeid
• Tilby sunt og variert kosthold

Les mer om SFO i Asker