Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 54 00
E-post
Besøksadresse
Vardefaret 4
1388 Borgen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Borgen ungdomsskole er en ny og moderne skole som ligger i gangavstand til Asker sentrum. Skolen har 350 elever og 50 ansatte. Borgen ungdomsskole mottar elever fra Vardåsen, Hagaløkka og Rønningen barneskoler. I tillegg har er det egen velkomstklasse for elever som nylig har kommet til Norge. 

Allmøter

Allmøtene på skolen er gode sosiale og faglige møteplasser. 2-3 ganger i semesteret samles alle og viser fram faglige prosjekter og kulturelle innslag. Ved allsangen til slutt løfter taket seg! Allmøtene ledes av elevrådet og ved hvert allmøte trekkes noen fram som har utmerket seg. Skolen har også jevnlige miljøkampanjer der vinnerne blir annonsert på allmøtet.

Mentorordning

Ved Borgen har vi mentorordning. Rundt tjue 10. trinnselever bidrar første halvår har til en god faglig og sosial oppstart for 8. trinn. Det kan være ulike aktiviteter som turneringer, dansekurs, kunstverksted - de har også bistått med leksehjelp etter skoletid.  

Sonesamarbeid

Sonesamarbeidet i Borgen-sonen videreutvikles stadig, og fokus er helhetlig tilbud fra 0-18 år og gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Rektorene i sonen har jevnlige møter, og lærerne møter hverandre på tvers av skoleslag noen ganger i året.

Informasjon til hjemmene

Informasjon til foreldre og elever kommer i et eget oppstartshefte, dette ligger og på vår digitale læringsplattform, Vigilo.

Tall og resultater

På Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Therese Christensen Fløtre

Rektor

Anna Emilie Lium - i permisjon til 1. april 2024

Avdelingsleder

Astrid Ekroll Ellingsund

Avdelingsleder

Marte Bastøe-Hansen

Sosiallærer/Rådgiver

Kari Søvik

Sekretær

Hege Heieren

Sekretær