Borgen skoles historie

Borgen skole startet opp i Asker skiklubbs lokaler på Føyka i august 1971. Det første året hadde skolen bare 7.trinn med vel 100 elever, ledelse og 6-8 lærere. Elevene kom fra Heggedal, Gisle og Borgen.

Skolebygget på Borgen sto ferdig til skolestart 1972, og to trinn på ungdomstrinnet og to klasser på barnetrinnet inntok skolen. Borgen skole var kommunens første og eneste kombinerte skole med elever fra 4.-9.trinn. De første 3 årene gikk elevene på Rønningen grendeskole. Elevene fra Hagaløkka begynte på Borgen i 7. klasse.

Åpne landskap

Skolebygget besto av tre åpne landskap i en en-etasjes bygning med flatt tak der vannet stadig trengte inn. Også lysforhold og ventilasjon var fra første dag svakheter ved bygget.
Musikk og kroppsøvingsundervisning foregikk i den tilstøtende 12-kanten, som sto ferdig i 1973.

Pedagogiske forsøk

Borgen skole fikk tidlig ry (og rykte?) som en annerledes og progressiv skole. Ledelsen og lærerne forsvarte ivrig åpen skoles pedagogikk; storklasseundervisning og teamsamarbeid. Helt fra oppstarten var all virksomhet ved skolen basert på tett og forpliktende samarbeid i team og på trinn. Også skolens ledelse arbeidet sammen som team.
På ungdomstrinnet var elevene delt inn i storklasser fra 45 til 60 elever. Et lærerteam på 3-5 lærere skulle dekke så mange fag som mulig.
Skolen drev forsøk med fritak for karakterer fra1971 til 1976.

Ny skole

I 2001 ble barnetrinnet avviklet. og Borgen ble en ren ungdomsskole. I byggeperioden flyttet skolen til lokaler på Drengsrud gård. Den nye bygningen slik vi ser den i dag sto ferdig i 2004. Det ble tatt spesielle miljømessige hensyn ved byggingen av den nye skolen, og deler av bygningen ble utformet med henblikk på flerbruk med lokalmiljøet.