Regler og avtaler Borgen ungdomsskole

Borgen ungdomsskoles elevstandard

 • Vi viser faglig fokus!
 • Vi viser god orden!
 • Vi viser hensyn og respekt!
 • Vi viser miljøansvar

Vi viser faglig fokus

 • Jeg viser arbeidsro i timene.
 • Jeg er stille når jeg jobber selvstendig. 
 • Jeg følger med og jobber i timene. 
 • Jeg arbeider for å lære. 

Vi viser god orden

 • Jeg er møter presis til timer og avtaler, på rett sted med nødvendig utstyr.
 • Jeg leverer til rett tid.
 • Jeg har det ryddig rundt meg. 
 • Jeg tar ansvar for og tar vare på skolens utstyr og bøker.
 • Jeg følger avtalen for PC-bruk på Borgen ungdomsskole.

Vi viser hensyn og respekt

 • Jeg bidrar til at alle har det bra. 
 • Jeg viser respekt for medelever og voksne ved skolen. 
 • Jeg respekterer andres meninger. 
 • Jeg retter meg etter beskjeder fra læreren. 
 • Jeg tar vare på mitt eget og andre elevers eiendeler. 
 • Jeg bruker ikke mobiltelefon på skolen.

Vi viser ansvar for miljøet

 • Jeg bidrar til at skolens områder er rene og ryddige.
 • Jeg går inn gjennom garderoben om morgenen. 
 • Jeg tar av meg ytterklær i garderoben og skifter til innesko.
 • Jeg spiser maten min i baseområdet eller i kantinen.
 • Jeg kildesorterer.