Bilde fra skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 29 00
E-post
Besøksadresse
Trettestykket 6
1388 Borgen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde fra skolen

Rønningen skoles visjon er at barn og voksne jevnlig skal oppleve gleden av å lykkes med noe.  Vår profil er "læring på ulike arenaer". Hos oss jobber barn og voksne sammen mot felles mål.

Rønningen skole har en beliggenhet som mange legger merke til. Utsikten over Oslofjorden og hovedstaden er spektakulær. I nærområdet vårt har vi skogen, Vardåsen og Bondivann. Vi benytter oss av naturområdene som omkranser skolen i undervisningen. Dette kaller vi "uteskole", og vi har etablert en uteskolebase i Vardåsen. Vi har også en ballbinge som gir elevene gode muligheter til variert fysisk aktivitet i friminuttene.

Rønningen skoles historie

Rønningen var den første av de tre skolene som i dag ligger på Borgen. Skolen ble startet opp i 1969, men bygningen ble ferdig et års tid senere. Rønningen var blant de første skolene som ble bygget uten tradisjonelle klasserom.
Store, åpne rom sammen med mange flere elever enn det bygningen egentlig var bygd for, var med å legge grunnen for mulighetenes pedagogikk i en såkalt åpen skole.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Gina Julsrud Enge

Rektor

Birgitte With Holm

Avdelingsleder skole

Kjersti Staff Brostrøm

Avdelingsleder SFO

Sølvi Graffer

Konsulent og bibliotekar