Kontaktinfo

Åpningstider

SFO er åpent fra 07.30. Skolen begynner 08.30 og fra skoleslutt til 17.00.

Telefon
47 70 34 60
Besøksadresse
Trettestykket 6
1388 Borgen

Kjersti Staff Brostrøm

Avdelingsleder SFO
Vis i kart

Skolefritidsordningen på Rønningen skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er i SFOs lokaler i 1. etasje fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra kl. 8.00 og frem til skolen starter.

Ettermiddags-SFO er delt inn i to baser:

  • Base 1 er forbeholdt 1. trinn og holder til i 1. trinns klasserom.
  • Base 2 er 2.-4. trinnselevene blandet og holder til i SFOs lokaler i 1. etg.

Innhold

  • Sunn livsstil
  • Sosial kompetanse
  • Kultur og kreativitet
  • Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

  • Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
  • SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
  • Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
  • SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmt måltid to ganger i uken, og brødskiver/knekkebrød/korn de andre dagene.

Telefon til basene

1. trinn: 948 24 885

2.-4. trinn: 477 03 460

Innganger