Sætre ungdomsskole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 81 70
E-post
Besøksadresse
Stikkvannsveien 4
3475 Sætre
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Sætre ungdomsskole

Sætre ungdomsskole ligger i Stikkvannsveien med marka som nærmeste nabo. Trinnene har sin egen paviljong og fast klasserom i de årene de går på ungdomsskolen. Gymsalen vår er Sætrehallen. Våre elever kommer stort sett fra Sætre skole.

Skolens visjon og satsingsområder

  • Mangfold
  • fellesskap
  • utvikling


Ved hjelp av satsingsområdene Vurdering for læring, Fagfornyelsen og Klassemiljø, skal vi ruste elevene på å stole på egne kvalifikasjoner og ruste dem til livet etter skolen.

Tall og fakta

Finn mer faktainformasjon om skolen på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Kirsti Hansen

Rektor

Trond Alkvist

Rådgiver

Hilde Weseth

Sosiallærer og avdelingsleder