Sydskogen skole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 33 55
SFO
95 77 15 24
E-post
Besøksadresse
Odins vei 69
3472 Bødalen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Sydskogen skole

Sydskogen skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad i Odins vei. Den nye skolen sto ferdig til skolestart 2019.

Nøkkelinformasjon

Fakta om skolen finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Skolens visjon

  • Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.
  • Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.
  • Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Svein Erik Berg

Rektor

Karina Unhjem Ellingsen

Avdelingsleder skole og SFO

Katrine Blenkinsopp Svensen

Avdelingsleder spesialavdeling Trilobitten

Bente Anna Rasmussen

Merkantil