Om skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i grunnskolen har tilbud om skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Skolehelsetjenestens mål er å fremme elevenes helse og å forebygge sykdom og skader.

Tjenesten er gratis og alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helseopplysninger blir dokumentert i barnets helsejournal som følger barnet ut grunnskolen. Har du kommentar eller spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt. Du finner kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten her.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Vi tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, samt vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig og har samarbeid med skolen, PPT, Barnevernstjenesten og fastlegen og andre hjelpeinstanser ved behov.

Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier om:

  • Helse (fysisk, psykisk, seksuell og sosial)
  • Mestring, trivsel og relasjoner
  • Kosthold og aktivitet
  • Søvn og søvnvaner
  • Prevensjon
  • Tobakk, alkohol og rusmidler
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Tilbud om foreldreveiledningskurs

Videregående skole

Du kan komme til oss for å snakke om prevensjon, personlige problemer og andre utfordringer i hverdagen. Vi tilbyr også russeundervisning og Meningittvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse). Du kan få gratis kondomer hos helsesykepleier.

Vil du vite mer?

Les mer om skolehelsetjenesten her.

Du finner oss på HelseNorge

Jordmortjenesten, Helsesykepleier på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten er digitale på HelseNorge. Du som innbygger i Asker kommune kan se oppsatte timer og ta kontakt med oss via HelseNorge

Løsningen heter DigiHelsestasjon, se mer informasjon på KS DigiHelsestasjon

Som foresatt til et barn under 16 år, påse at du har valgt "full tilgang" i samtykkenivå på HelseNorge