Er du mellom 13 og 24 år, og trenger noen å snakke med?

Er du pårørende og bekymret for en ungdom? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss i Forebyggende ungdomsteam (FUT).

Kort fortalt

Vi er et team med ungdomsveiledere og familieveiledere som jobber for at ungdom i Asker skal ha en trygg ungdomstid.

Vi jobber forebyggende og har et særskilt fokus på rusforebygging.

Dersom du trenger noen å snakke med og ønsker å komme til oss, kan du ta kontakt med en av ungdomsveilederne direkte, vi er her for deg!

Du kan også ta kontakt med en av ungdomsveilederne dersom du er bekymret for en venn. Vi har tett samarbeid med alle skolene i Asker, og alle ungdomsveilederne har sine skoler som de har et tettere samarbeid med.

Du er også velkommen til å ta kontakt med Mottak i Barne- og familietjenesten.

Vil du vite mer om rusmidler?

Vi holder foredrag for alle 10. trinnselever om cannabis og holdninger til rusmidler. Rus er et tema vi kan godt og synes det er veldig spennende å snakke med ungdom om. Hos oss blir du møtt med en åpen holdning, og vi er ikke dømmende.

Dersom du vil vite mer om rusmidler, anbefaler vi disse nettsidene:

Er du foresatt eller samarbeidspartner?

Foresatte er de viktigste voksne i ungdoms liv, og deres holdninger har stor innvirkning på hva barna tar med seg videre i livet.

Foresatte kan få veiledning om hvordan man kan møte ulike utfordringer rundt ungdomstiden.

Vi tilbyr samtaleoppfølging til ungdom og familier som har behov for hjelp. Dere kan ta direkte kontakt med en av oss. Ta kontakt hvis dere har behov for å drøfte en bekymring for en ungdom eller et miljø. Alle skolene har en egen ruskontakt dere også kan snakke med. Vi samarbeider tett med alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen.

Her kan du se hvordan vi jobber med rusforebyggende oppfølging:

Kontakt oss

Maria Ekdal Gomes

Ungdomsveileder og teamkoordinator
Maria jobber opp mot disse skolene: Risenga, Torstad og Asker vgs.

John Lerøy Grønhaug

Familieveileder
Kontaktperson for foresatte.

David Taylor

Ungdomsveileder
Jobber mot disse skolene: Borgen, Landøya, og Bleiker vgs.

Kristine Sibbern Hoff-Nilsen

Ungdomsveileder
Kristine jobber opp mot disse skolene: Tofte, Vollen, Slemmestad og Spikkestad ungdomsskole

Manuel Fonseca

Ungdomsveileder
Manuel jobber opp mot disse skolene: Tofte, Sætre ,Steinerskolen Hurum og Torstad ungdomsskole, samt Nesbru og Asker videregående skole (i permisjon 80% frem til juni 2024).

Sylvia Skjellestad

Ungdomsveileder
Sylvia jobber opp mot disse skolene: De alternative skolene, Steinerskolen i Nord, Solvang ungdomsskole, og Nesbru videregående skole.

Besøk oss gjerne!

  • Fredtunveien 85 ved Asker sentrum (Sylvia, Maria og David)
  • Katrineåsveien 20 i Røyken (Manuel og Kristine). 
Maria Gomes
Maria Gomes
John Grønhaug
John Lerøy Grønhaug
David Taylor
David Taylor
Sibbern
Kristine Sibbern
Hoff-Nilsen
Fonseca
Manuel Fonseca
Sylvia.jpg
Sylvia Skjellestad