Innberetningsoppgaver for selvstendig næringsdrivende

Har du ikke mottatt innberetningsoppgave, er det feil beløp i oppgaven eller ønsker du å snakke med oss om dette?

Vennligst ta kontakt med oss på e-post: eller Ina Thai på tlf 47 33 07 53.