Temaplan for næringsliv / Næringsplanen

Illustrasjonsbilde for temaplan næring
Foto: Vibeke Glosli

Temaplan for næringsliv (Næringsplanen) ble vedtatt i kommunestyret 14. september 2021.

Vedtaket i kommunestyret innebar at det ble gjort noen endringer i planen - endelig næringsplan i pdf kan lastes ned her.

Gå til næringsplanen

Handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæring

Handlingsplanen for reiseliv og opplevelsesnæring ble godkjent av formannskapet 19. oktober 2023, som en del av temaplan for næring.