Temaplan for næringsliv / Næringsplanen

Temaplan for næringsliv (Næringsplanen) ble vedtatt i kommunestyret 14. september 2021.

Vedtaket i kommunestyret innebar at det ble gjort noen endringer i planen - endelig næringsplan i pdf kan lastes ned her.

 

Gå til næringsplanen