Selger du tobakksvarer og tobakkssurrogater?

For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (eks. sigaretter), må du være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Kommunen fører tilsyn med registrerte steder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang per år. Tilsynet omfatter spesielt bestemmelsene om aldersgrense og internkontroll.

Avgiften for faste steder er 4 500 kroner i året. Hvis din bedrift er registrert i Tobakksalgsregisteret får du en faktura i løpet av mai/juni.

Har du sluttet å selge tobakk, eller utsalgsstedet er opphørt?

Da må du logge deg inn i Tobakksalgsregisteret og melde deg ut av registeret snarest, siden vi baserer vår fakturering av avgift på lister derfra.