Støtte / tilskudd til lokalt næringsliv

Asker kommune ønsker å bidra til å støtte det lokale næringslivet, og viser muligheter for å søke om støtte - både fra Asker kommune, og fra eventuelle regionale eller statlige støtteordninger.

Innganger

Tilskudd til forskning i bedrifter

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte fra Viken fylkeskommune til mindre FoU-prosjekter på...