Støtte / tilskudd til lokalt næringsliv

Asker kommune ønsker å bidra til å støtte det lokale næringslivet, og viser muligheter for å søke om støtte - både fra Asker kommune, og fra eventuelle regionale eller statlige støtteordninger.

Innganger

Askerpakke 4 - koronastøtte

Askerpakke 4 bestående av fire ordninger hvorav to er søkbare. Støtteordningen er spesielt rettet mot små virksomheter.