Støtte / tilskudd til lokalt næringsliv

Asker kommune ønsker å bidra til å støtte det lokale næringslivet, og viser muligheter for å søke om støtte - både fra Asker kommune, og fra eventuelle regionale eller statlige støtteordninger.

Innganger