Oppstartshjelp og ledige lokaler og jobber

Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Etablerertjenesten i Asker og Bærum tilbyr kurs og gratis veiledning for deg som har etablert eller vil etablere egen bedrift. 

Innovasjonssentre og kontorfellesskap

Asker Næringsforening

Den nye næringsforeningen vil være kommunen nærmeste samarbeidspartner, slik det historisk har vært for alle tre kommunene.

Foreningen skal opprettes formelt tidlig i 2020.

Næringsforeningen og kommunen har felles ønsker; nemlig en vekst og utvikling for næringslivet som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Slik sett vil en operasjonalisering av FN’s bærekraftsmål for næringslivet være viktig og en nær utfordring å arbeide sammen om.

RE Gründerhus

RE Gründerhus skal være en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen, og jobber med innovasjon og entreprenørskap.

Colab

COLAB er et arbeidsfellesskap for gründere og vekstbedrifter. Vi tilbyr lokaler, fasiliteter, ressurser og et miljø i Slemmestad og på Røyken midtbygda.

Kvinnenettverk

Kvinner i Business er et nettverk og en møteplass for kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet, samt kvinnelige næringslivsledere.

Etablererråd på nett

Næringslokaler og næringseiendommer

Asker kommune er opptatt av å legge til rette for attraktive kunnskapsarbeidsplasser, for å øke interessen og oppmerksomheten til det lokale arbeidsmarkedet.

De største bedriftene i Asker ligger i området Holmen-Slependen, rundt Asker sentrum, Røyken Næringspark samt noe på Spikkestad. Behovet for god offentlig kommunikasjon gjør at næringsarealer nær Asker sentrum, med en effektiv togforbindelse er mest ettersøkt. Røyken Næringspark er også ettertraktet innen lager og logistikk segmentet.

Det er avsatt ca 250 000 m2 næringsareal med plass til 10 000 arbeidsplasser i området rundt Asker sentrum. Dette er et tilstrekkelig potensial for sentrale Askers sin arbeidsplassvekst i en 20-årsperiode fremover.

Les mer om stedsutvikling i Asker og planer for næringsutviklingen i kommuneplanen.

Ledige næringseiendommer

Næringseiendom til salgs i Asker

Næringseiendom til leie i Asker

Lokale jobbmuligheter