Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Oppstartshjelp og ledige lokaler og jobber

Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum

Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum tilbyr kurs og gratis veiledning for deg som har etablert eller vil etablere egen bedrift. 

Les mer og se oversikt over kursene på nettsidene til Startup Viken (tidligere Etablerertjenesten i Asker og Bærum).

Innovasjonssentre og kontorfellesskap

Asker Næringsforening

Den nye næringsforeningen vil være kommunen nærmeste samarbeidspartner, slik det historisk har vært for alle tre kommunene.

Foreningen skal opprettes formelt tidlig i 2020.

Næringsforeningen og kommunen har felles ønsker; nemlig en vekst og utvikling for næringslivet som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Slik sett vil en operasjonalisering av FN’s bærekraftsmål for næringslivet være viktig og en nær utfordring å arbeide sammen om.

AskersHus

AskersHus skal være en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen, og jobber med innovasjon og entreprenørskap.

Viken Space

Viken Space tilbyr gründere, studenter eller innovative team et kontorlandskap og innovasjonsmiljø

Colab

COLAB er et arbeidsfellesskap for gründere og vekstbedrifter. Vi tilbyr lokaler, fasiliteter, ressurser og et miljø i Slemmestad og på Røyken midtbygda.

Kvinnenettverk

Kvinner i Business er et nettverk og en møteplass for kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet, samt kvinnelige næringslivsledere.

Etablererråd på nett

Næringslokaler og næringseiendommer

Asker kommune er opptatt av å legge til rette for attraktive kunnskapsarbeidsplasser, for å øke interessen og oppmerksomheten til det lokale arbeidsmarkedet.

De største bedriftene i Asker ligger i området Holmen-Slependen, rundt Asker sentrum, Røyken Næringspark samt noe på Spikkestad. Behovet for god offentlig kommunikasjon gjør at næringsarealer nær Asker sentrum, med en effektiv togforbindelse er mest ettersøkt. Røyken Næringspark er også ettertraktet innen lager og logistikk segmentet.

Det er avsatt ca 250 000 m2 næringsareal med plass til 10 000 arbeidsplasser i området rundt Asker sentrum. Dette er et tilstrekkelig potensial for sentrale Askers sin arbeidsplassvekst i en 20-årsperiode fremover.

Les mer om stedsutvikling i Asker og planer for næringsutviklingen i kommuneplanen.

Ledige næringseiendommer

Næringseiendom til salgs i Asker

Næringseiendom til leie i Asker

Lokale jobbmuligheter