Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Vår satsning på sirkulærøkonomi er ett av flere grep for å redusere klimagassutslipp og redusere presset på naturressursene.

Asker kommune skal gjennom samarbeid med lokale aktører stimulere til utvikling av nye produkter og tjenester på sirkulærøkonomiområdet.

Hovedinnganger

To personer står foran en falleferdig låve. De smiler.

Sirkulære byggeprosjekter

Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Prosjektet er en del av Europas grønne omstilling.
Mann som viser frem sykkeldekk i en sykkelbutikk der alt er brukt..

Ombruk

Hver uke mottar vi tonnesvis med brukte varer fra innbyggerne. Store deler av dette er fullt brukbart.

Innganger