Aktuelt om frivillighet og deltagelse

Nytt fra det frivillige livet i Asker.

Samarbeid med KIME

Asker kommune og NAV inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med formål om å bidra til arbeidsinkludering. Kafeene ved Heggedal og Borgen...