KIME skal drifte to kafeer

Asker kommune og NAV inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med formål om å bidra til arbeidsinkludering. Kafeene ved Heggedal og Borgen innbyggertorg blir opplæringsarenaer for arbeidsmarkedstiltak, der den sosiale entreprenøren KIME skal drifte kafeene og bidra til at flere med minoritetsbakgrunn kommer inn i arbeidslivet.

Ansatte fra KIME, NAV Asker og Asker kommune
Ansatte ved Kafe KIME, NAV Asker og Asker kommune på Borgen innbyggertorg, der den sosiale entreprenøren KIME har driftet kaféen i flere år allerede. Foto: Maribel Thorjussen

Et slikt offentlig offentlig samarbeid som mellom NAV og Asker kommune er nytt i Asker-sammenheng.
- Dette er veldig spennende og en ny måte å formalisere et samarbeid for oss, sier Synnøve Osmundsen, virksomhetsleder for innbyggerdialog og frivillighet, som holder til på de åtte innbyggertorgene i kommunen.

Erfaring med KIME fra tidligere

Fra Heggedal innbyggertorg åpnet dørene for to år siden, har Asker kommune selv stått for driften av kafeen på innbyggertorget. Det siste året har vi også testet med bemanning fra den sosiale entreprenøren KIME. De har også driftet kafeen på Borgen innbyggertorg i fem år. 

Videreutvikling av kafédriften

Asker kommune ønsket sammen med NAV å videreutvikle kafédriften ved innbyggertorgene i Borgen og Heggedal, for å tilby arbeidsrettet opplæring mot mat- og serveringsbransjen. Virksomheten inkludering og mangfold bidro med å utforme innholdet i anbudet, der kommunen søkte etter noen som kunne drifte kafeeane. Det er nå klart at den sosiale entreprenøren KIME fra nyttår skal drifte begge kafeene, med fem praksiselever ved hvert sted. Målet er at elevene i løpet av kurset og praksisplass ved kafeene, kvalifiseres til ordinært arbeid innenfor matfaget.

Samarbeid med store verdier

- Vi har god erfaring med KIME fra tidligere, og er glade for at de gjennom dette samarbeidet kan tilby praksisplass til enda flere som trenger det for å komme ut i arbeidslivet. Vi er trygge på at samarbeidet vil skape store verdier for dem som er under opplæring, og samtidig tilby en «møteplasskafé med mening» for alle som besøker de to innbyggertorgene. Sammen skal vi sørge for en inkluderende møteplass med trygghet, tilhørighet og trivsel, understreker Osmundsen.

Erfaringer fra Borgen

- Vi tar med oss erfaringene fra Borgen over til Heggedal, og skal på samme gode måte som på Borgen, lære kvinner og også menn med minoritetsbakgrunn, om norsk arbeidsliv og det som skal til for å få jobb i kafé- og serveringsbransjen. Samtidig sørger vi for at de får gode erfaringer, og et meningsfylt arbeid, forklarer Hilde Skogedal, styreleder i KIME.

Trygg arena for arbeidstrening

Leder for NAV Asker, Jan Kåre Melsæther, understreker betydningen av reell opplæring. Både teoretisk og på kjøkken med kunder.
- Dette blir en flott og trygg arena for arbeidstrening. Vi trenger å utdanne de vi kan og få flest mulig innbyggere i arbeid. Gjennom dette samarbeidet blir de en del av fellesskapet og rustet til å bidra inn i arbeidslivet. Det er akkurat dette det nye samarbeidet handler om. Hvordan vi kan sikre inkludering, få flest mulig i arbeid og fordeling av ansvar og forpliktelser.

Kort om etableringen av KIME

Borgen nærmiljøsentral ble opprettet som et ledd i «Borgen prosjektet». Nærmiljøsentralen startet aktiviteten «Mat og prat», der det kom mange kvinner med minoritetsbakgrunn og med erfaring fra kjøkken- og matlaging. De ønsket jobb, men manglet språkkunnskaper og arbeidserfaring. Nærmiljøsentralen fikk benytte kafeen ved Borgen innbyggertorg som opplæringsarena, og KIME ble så etablert som en ideell organisasjon av Borgen nærmiljøsentral. KIMEs formål er inkludering gjennom arbeid. Kafeen er nå en godt etablert møteplass i nærmiljøet på Borgen.