Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Bilde av Borgen innbyggertorg
Bilde av Borgen innbyggertorg

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 09.00-15.00
Det foregår også aktiviteter utenom betjent åpningstid. 

Telefon
915 88 121
E-post
Besøksadresse
Søndre Borgen 11
1388 Borgen

Innbyggertorget på Borgen er en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Innholdet på innbyggertorget skapes i et samarbeid mellom lokale initiativ, lag og foreninger, næringslivet og kommunen.

Aktivitetene på innbyggertorget er i hovedsak basert på engasjement fra aktører i nærmiljøet. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

Eksempler på aktiviteter: Borgen nærmiljøsentral har språkkafe, DNT har turer med oppmøteplass på innbyggertorget og lokale ildsjeler driver aktiviteter både over tid og som mer «pop up»-baserte tilbud.

Listen er lang og endrer seg i takt med initiativ og behov lokalt. Du kan også komme for bare å være her uten å måtte delta i en aktivitet. 

Har du en god ide du ønsker å ta initiativ til å realisere, så

Innbyggertorget på Borgen er også et sted hvor du kan få ulike kommunale tjenester og aktiviteter nær der du bor. Du kan møte Innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på aktiviteter i regi av ulike kommunale aktører som Aktiv på dagtids treningsgruppe, Aktiv fritids treningsgruppe for kvinner, Asker kulturskoles tilbud, ulike kurs mm.

På Borgen innbyggertorg kan du også låne bøker på bokomaten til Asker bibliotek. Den fungerer omtrent som en minibank, bortsett fra at den er gratis. Alt du trenger er et lånekort som du får fra Asker bibliotek.

Kafé KIME

På Borgen innbyggertorg finner du Kafé KIME. Kafeen drives av Borgen nærmiljøsentral gjennom den sosiale entreprenøren KIME. De tilbyr god kaffe, egenproduserte bakervarer og internasjonale retter.

Se meny og åpningstider på deres Facebook-sider

Henvendelser til kafeen kan gjøres til Hilde Skogedal, styreleder KIME/daglig leder Borgen nærmiljøsentral, 477 12 633 / eller Kjøkkensjef Kafe KIME, Christine Owe, 412 65 063 -

Borgenprosjektet

Borgen var det første området i Asker som fikk sitt eget prosjekt og sin egen temaplan for hvordan lokalsamfunnet skulle videreutvikles. Temaplanen var resultatet av et pilotprosjekt om lokalsamfunnsutvikling og samskaping.