To unge kvinner i samtale
To unge kvinner i samtale

Kontaktinfo

Åpningstider

Møteplassen er åpen:
Hverdager kl. 08.00–16.00 (torsdag kl. 19.00).
"Meråpent bibliotek"*, alle dager kl. 08.00-22.00. 

Enkel kommunal veiledning og betjent bibliotek:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00–16.00
Torsdag kl. 10.00–19.00

Kaféen er åpen:
Hverdager kl. 09.00–15.30

* Her finner du informasjon om bibliotekets åpningstider og meråpnet bibliotek

Telefon
47 78 30 54
Sentralbord og veiledning på telefon:
66 70 00 00
E-post
Besøksadresse
Heggedal torg 38
1389 Heggedal

Innbyggertorgene er møteplasser vi skaper sammen og de er kommunen nær der folk bor. Her får du veiledning i enkelte kommunale tjenester, og ønsker du å bidra i ditt nærmiljø, hjelper vi deg på veien.

Dette er vårt innbyggertorg i Heggedal

Her finner du kafe, bibliotek, nærmiljøsentral, helsestasjon og veiledere i kommunale tjenester. I tillegg tilrettelegger vi for åpne arrangementer, møter og aktiviteter som innbyggere, organisasjoner og kommunen tar initiativ til.

Kaféens åpningstider

Vår hyggelige kafé er åpen hver dag fra klokka 09.00 - 15.30.

Aktiviteter på Heggedal innbyggertorg

Du finner oversikt over det som skjer på Heggedal innbyggertorg og ellers rundt i Asker i aktivitetskalenderen Hva skjer i Asker.

Hvem kan arrangere aktiviteter?

Alle kan arrangere aktiviteter på innbyggertorget. Innbyggertorget skal være en levende, åpen og inkluderende møteplass som vi skaper sammen. Det er derfor gratis å bruke lokalene for organisasjoner og frivillige som vil engasjere seg i å skape aktiviteter som er åpne og inkluderende.

Innbyggertorgene leies ikke ut til private, lukkede selskaper. Aldersgrense for lån av lokaler etter ordinær åpningstid er 20 år.

Informasjon og veiledning

For informasjon og veiledning i kommunens tjenester, kan du kontakte oss på flere måter. Noen ganger får du løst oppgaven din hos oss, andre ganger veileder vi deg videre. 

Veiledning på telefon

Ringer du Asker kommune på telefon 66 70 00 00,
får du informasjon og veiledning i kommunens tjenester på telefonen. Telefonen er åpen:

  • mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00 - 15.00
  • torsdag klokka 10.00 - 15.00.

Send oss E-post eller spør Kommune-Kari

  • Du kan også
  • eller du kan spørre kommunens digitale chatbot "Kommune-Kari" hele døgnet. Still et kort spørsmål, og "Kommune-Kari" veileder deg til rette sted på nettsidene våre, dersom svaret finnes der. Du finner henne nederst til høyre på nettsiden.

Informasjon og veiledning på innbyggertorgene

Ved våre innbyggertorg, med unntak av det midlertidige innbyggertorget på Spikkestad, får du:

Oversikt over våre veiledningstider finner du til høyre på siden.

Skal du ta etablererprøve eller kunnskapsprøve?

I Asker sentrum og Sætre kan du booke time og ta

Våre veiledere gir også tilbakemelding per e-post etter innsendt

Områdeforum - nærdemokrati i Asker

Områdeforum er Askers nye nærdemokratiske ordning som skal etableres åtte steder i kommunen. Noen av dem er allerede etablert. De er frivillige organisasjoner og lokalsamfunnenes felles talerør inn til kommunen. Hvert områdeforum har en kontaktperson ved sitt innbyggertorg. 

Her kan du lese mer om ordningen, og hvor langt ditt lokalsamfunn er kommet med etableringen.

Se hva som skjer hos oss:

Heggedal innbyggertorg på Facebook