Kommuneadvokaten i Asker

Kort fortalt

Kommuneadvokaten er kommunens eget advokatkontor. Kontoret består av fem advokater i tillegg til kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten er organisert som egen enhet under direktør for Organisasjon, men har en uavhengig rådgiverrolle og rapporterer direkte til rådmannen.

Hvilke oppgaver har kommuneadvokaten?

Kommuneadvokaten har følgende hovedoppgaver:

  • Å føre rettssaker for kommunen i fylkesnemnd og domstoler.
  • Å være rådgiver for kommunens politiske og administrative ledelse og tjenesteområder.

Opplæring og kurs i sentrale rettsområder for kommunens virksomheter inngår også i kommuneadvokatens oppgaver.

Kontakt kommuneadvokaten

Thalina K. Skramstad

Kommuneadvokat