Innovasjon og digitalisering

Foto: Asker kommune
Foto: Asker kommune

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører.

Asker kommune skal gjennom programmet Bærekraftige Asker, bidra til å sikre bærekraftig utvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører.

For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger. Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Innovasjon, digitalisering og bærekraftig utvikling

FN-organisasjonen U4SSC har målt Asker kommune på 92 indikatorer innenfor forskjellige områder som samlet dekker alle FNs bærekraftsmål. U4SSC bruker målingen globalt for byer og kommuner, noe som muliggjør sammenligninger mellom byene og kommunene. 

Målingen peker på følgende utfordringsområder for Asker kommune:

  • Transport og mobilitet
  • Sosial ulikhet
  • Høyt forbruk
  • Utnyttelse av den gode digitale infrastrukturen

Alle utfordringsområdene vil fremover adresseres i kommunens arbeid med innovasjon, digitalisering og bærekraftig utvikling.

Digital infrastruktur

Asker kommune oppnår en god score i ovenstående måling på indikatorene for den digitale infrastrukturen i kommunen. Samtidig viser målingen utfordringer på indikatorene for utnyttelse av den digitale infrastrukturen i tjeneste- og samfunnsutviklingen i kommunen.

Innovasjonsprosjekter

Asker-samfunnet har en levende innovasjonskultur hvor Asker kommune stimulerer til et bredt samarbeid med næringslivet, frivilligheten og andre...

Digitaliserings-prosjekter

Digitalisering og smart teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune.

Nytt om innovasjon og digitalisering

Taksonomi

taksonomi, Geir Graff, KS, måle, bærekraft, Statistisk sentralbyrå, taksonomimodellen,

Oppsummering Askerkonferansen 2021

Ungdomsrådet hadde en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Askerkonferansen 2021. De ga ungdomsskolene i Asker kommune i oppdrag å...

Sjakk som læring

Rett før jul arrangerte Hagaløkka barneskole i Asker sin egen sjakkturnering hvor det var totalt 120 påmeldte spillere. «Sjakk utvikler ikke bare d...

Digital skoleutvikling i Asker

Asker kommune har sammen med et tverrfaglig forskningsteam sett nærmere på hvordan en kommune kan tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid for...

Grønne klasserom

grønne klasserom, dyrking av vekster, engasjere elevene, bærekraftig utvikling , livsmestring i skolen,