Innovasjon og digitalisering

Asker kommune skal gjennom innovasjon, digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling i Askersamfunnet.

For å lykkes skal Asker kommune fokusere på og involvere innbyggerne og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia, andre kommuner og offentlige aktører.

Avhengig av tema, prosjekt eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Følg digitaliseringsprosjektene

Hovedinnganger