Senter for innovasjon og læring

Kontorbygg i Lennsmannslia
Foto: KLP Eiendom

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

Telefon
66 90 94 66
E-post
Besøksadresse
Lensmannslia 4
1386 Asker
Vis i kart
Kontorbygg i Lennsmannslia
Foto: KLP Eiendom

Senter for innovasjon og læring er Asker kommunes møteplass for samarbeid om fremtidige løsninger. Et kurs- og møtesenter og en arena for gjennomføring av strategiske prosjekter.

Senteret skal bidra til at digitalisering og smart bruk av teknologi integreres i tjenesteutvikling og samfunnsinnovasjon i Asker kommune og Asker-samfunnet og tilby tversektoriell støtte.

Sentere skal inkludere næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger, og avhengig av tema eller løsning jobbe i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Senteret har det koordinerende ansvar for implementering av FNs bærekraftsmål i Asker gjennom programmet Bærekraftige Asker.

Møtesenter

Møtesenteret som holder til i 1 etasje, har moderne møtelokaler med god tilgang på digitale hjelpemidler. I tillegg er det også flere sosiale soner som skal tilrettelegge for dialog og samarbeid på tvers. Her finner du møterom som passer til alt fra småmøter, workshops og til større samlinger.

Innovasjonslab

Senteret inneholder en Innovasjonslab, som er en kombinasjon av et fysisk område på senteret og innovasjonsprosjekter som gjennomføres rundt omkring i kommunen.

  

Asker mot 2030

Stedsutvikling, strategiske planer, byggeprosjekter, frivillighet og innbyggersamarbeid, folkehelse