Følg digitaliseringsprosjektene

Basert på temaplan Digitalisering og smart bruk av teknologi og behovene definert i Asker kommunes øvrige temaplaner, igangsettes det flere digitaliseringsprosjekter i perioden 2023-2027.

Alle ønskes velkommen til å følge med på prosjektene fra oppstart, hvor digitale løsninger utarbeides og piloteres, til de nye tjenester som skal benytte de digitale løsningene lanseres og kommer askersamfunnet til gode.

Ta gjerne kontakt med de aktuelle kontaktpersonene for det enkelte prosjekt hvis du har spørsmål eller noe du lurer på.

Her finner du prosjekter/leveranser som er fullført.

Her finner du prosjekter/leveranser som er under etablering.

Pågående digitaliseringsprosjekter

Illustrasjonsbilde

Tryggere hverdag 2.0

Sammenhengende og bærekraftige tjenester ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
Illustrasjonsbilde

Digital infrastruktur

Asker på vei mot "Gigabit-samfunnet" - Digital infrastruktur for et digitalt skifte.