Åpen og tilgjengelig kommune

Digital plattform til booking og bruk av møtearenaer i Asker.

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

Asker kommune ønsker å åpne opp og tilgjengeliggjøre kommunens lokaler, bygg og fasiliteter for innbyggerne, frivilligheten, lokalt næringsliv, uavhengig av kommunale åpningstider.

Anskaffelse av en ny digital innbyggernøkkel inngår som en del av prosjektet.

Formål

Den nye bookingløsningen skal bidra til å gjøre Asker til en kommune det er lettere å bo og leve i, ved å gjøre kommunale lokaler og ressurser mer tilgjengelig for lokalt næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig aktivitet.

Muligheten til å låne møterom og aktivitetslokaler på innbyggertorgene og noen andre lokasjoner har vært tilgjengelig i flere år allerede, gjennom løsningen Online Booking til Vega SMB. Denne løsningen erstattes nå av løsningen BookUp fra Sem & Stenersen/ProKom, og flere lokaler enn tidligere blir nå tilgjengelige.

Status i prosjektet per desember 2023

  • Anskaffelsesprosjektet er gjennomført, og leverandøren Prokom Sem Stenersen vant konkurransen med plattformen BookUp.
  • Implementeringsprosjektet er nå godt i gang.
    • Første fase - pilot - var å introdusere ny bookingløsning for ansatte i kommunen for å booke møterom på Seil - Senter for innovasjon og læring – i Lensmannslia 4.
    • Neste fase - Innbyggertorgene - er nå gjennomført og alle innbyggertorgene har tatt i bruk løsningen. Med det følger at innbyggerne nå booker lokaler via den nye løsningen.
    • Resten av 2023 og utover i 2024 skal Kulturhuset, idrettshaller og gymsaler tilgjengeliggjøres.
    • Det langsiktige målet er å åpne opp så mange av Asker kommunes lokaler som mulig. Frem til i dag har flere av lokalene vært lite kjent. Med den nye bookingløsningen kan flere nå se hele utvalget av lokaler, og ta de i bruk.

Se mer

Kontaktpersoner

Rebekka Davidsen
Telefon: 90 67 57 74
E-post: 

Hanne Huseby Aune
Telefon: 41 40 20 93
E-post: