Åpen og tilgjengelig kommune

Digital plattform til booking og bruk av møtearenaer i Asker.

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

Asker kommune ønsker å åpne opp og tilgjengeliggjøre kommunens lokaler, bygg og fasiliteter for innbyggerne, frivilligheten, lokalt næringsliv, uavhengig av kommunale åpningstider.

Anskaffelse av en ny digital innbyggernøkkel inngår som en del av prosjektet.

Formål

Den nye bookingløsningen skal bidra til å gjøre Asker til en kommune det er lettere å bo og leve i, ved å gjøre kommunale lokaler og ressurser mer tilgjengelig for lokalt næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig aktivitet.

Muligheten til å låne møterom og aktivitetslokaler på innbyggertorgene og noen andre lokasjoner har vært tilgjengelig i flere år allerede, gjennom løsningen Online Booking fra Vega SMB. Denne løsningen erstattes nå av løsningen BookUp fra Sem & Stenersen/ProKom, og flere lokaler enn tidligere blir nå tilgjengelige.

Status i prosjektet per juni 2024

Asker kommune ønsker å åpne opp og tilgjengeliggjøre kommunens lokaler, bygg og fasiliteter for innbyggerne uavhengig av kommunale åpningstider.

Vi ønsker at våre innbyggere, frivillige hverdagshelter, lag, foreninger, organisasjoner og lokalt næringsliv, får større mulighet til å arrangere åpne og inkluderende aktiviteter som skaper gode møteplasser i lokalsamfunnet.

I tillegg ønsker vi å forbedre brukerreisen, og effektivisere arbeidet for våre ansatte.

I løpet av 2024 jobber vi videre med:

  • Kulturarenaer, blant annet Venskaben, Festsalen, Bjørn Carlsen rommet og Radar Kafé. I tillegg vil noen ungdomslokaler leies ut til barnebursdager.
  • Skoler, idrettshaller og gymsaler. Høsten 2024 starter vi med områdene Heggedal, Vettre og Risenga.

I 2023 lanserte vi følgende lokaler i BookUp:

  • Interne møterom for ansatte på Senter for innovasjon og læring og Katrineåsveien 20 (Gamle Røyken rådhus)
  • Innbyggertorgene, Fagertun og Malerhjemmet
  •  

Se mer

Kontaktpersoner

Rebekka Davidsen
Telefon: 90 67 57 74
E-post: 

Hanne Huseby Aune
Telefon: 41 40 20 93
E-post: