Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobestock

Kort fortalt

Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi vil være det strategisk førende dokumentet i kommunen innenfor dette temaet de neste 12 årene, med størst fokus på handling og konkret endring for de nærmeste fire årene.

Planen adresserer hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunes tjenester, for innbyggerne og andre aktører i Asker-samfunnet.

Planen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Les planen

Temaplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret 15. november 2022.