Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi

Enkle og sikre hverdagsopplevelser i et digitalt Asker.

Illustrasjonsbilde
Foto: AdobeStock

Kort fortalt

Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi vil være det strategisk førende dokumentet i kommunen innenfor dette temaet de neste 12 årene, med størst fokus på handling og konkret endring for de nærmeste fire årene.

Planen adresserer hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunes tjenester, for innbyggerne og andre aktører i Asker-samfunnet.

Planen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Sammen skal vi bruke digitale løsninger og smart teknologi for å skape et samfunn med nye og bedre tjenester hvor alle kan delta.

 

Følg digitaliseringsprosjektene

Les temaplanen                           

Se politisk behandling               

Temaplanen ble vedtatt i kommunestyret 15. november 2022.