Digital post fra Asker kommune - Er du klar til å ta imot?

Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av disse brevene blir sendt digitalt, og det er lurt å ha en digital postkasse, så du er klar til å ta imot.

Digital post er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg, hele døgnet.

Du vil kunne oppleve å få post på papir fra oss selv om du har opprettet en digital postkasse. 

To godkjente leverandører

Husk at digital post ikke er det samme som e-post. Det finnes kun to offentlig godkjente leverandører av digital postkasse. De heter Digipost og e-Boks.

Veiledningtjenesten på et av kommunens innbyggertorg. kan veilede deg i hvordan du bruker digital postkasse.

På nettsiden Norge.no finner du mer informasjon om digital post og hvordan du velger og oppretter en digital postkasse.

Du kan også følge utviklingen - nasjonalt og i Asker - på utviklingen av antall innbyggere som tar i bruk digital postkasse. Denne oversikten finner du på nettsidene til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Digital postkasse
Velg digital postkasse!