Henvendelser om vigsel i Røyken, Hurum og Asker skal rettes til vigselssekretariatet i Asker kommune. Vigselssekretariatet er felles for de tre kommunene.

1. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten fra domstolene.

Tilbudet om kommunal vigsel i Røyken, Hurum og Asker, er i utgangspunktet for kommunenes innbyggere.

I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i kommunene.

Kommunal vigsel er gratis.

Før dere kan gifte dere

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er skatteetaten som svarer på spørsmål om denne prosessen. Når alt er i orden, utsteder skatteetaten en prøvingsattest.

Her finner du link til Skatteetaten for søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattest og kopi av legitimasjon må sendes eller leveres til vigselssekretariatet i Asker

Dersom begge har personnummer og dere har benyttet skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere, kan dere i Altinn videresende attesten til vigsel@asker.kommune.no. Attester mottatt pr. post, må sendes eller leveres til vigselssekretariatet i Asker rådhus. 

Kopi av gyldig ID kan sendes på e-post, i posten, eller leveres i Asker rådhus. Gyldig legitimasjon er pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Postadresse til vigselssekretariatet:

Asker kommune, Politisk sekretariat, Postboks 353, 1372 Asker.

Besøksadresse til vigselssekretariatet:

Asker rådhus, Knud Askers vei 25, 1384 Asker.

Vigsel i Røyken, Hurum og Asker, foregår på fredager. Se punktet "Om seremonien" lengre ned på siden, for informasjon om klokkeslett mm. i de ulike kommunene.

Send e-post for å avtale tidspunkt: vigsel@asker.kommune.no

E-posten må inneholde:

 • Ønsket dato og klokkeslett for vigselsseremoni, samt hvilken kommune dere skal gifte dere i.
 • Navn på begge som skal gifte seg
 • Telefonnummer vi kan nå dere på. 

Om seremonien

Asker kommune er vigselssekretariat for Røyken, Hurum og Asker, men det er de enkelte kommunene som gjennomfører seremoniene. Her finner dere klokkeslett og annen informasjon om vigsel i de tre ulike kommunene: 

Tid og sted for vigsler i Røyken

I Røyken gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 14.00 og 16.00. Vigslene finner sted i rådhuset. Noen fredager kan utgå som følge av helligdager, ferieavvikling og lignende. 

Følgende personer har vigselsmyndighet i Røyken

 • Ordfører Eva Norén Eriksen
 • Varaordfører Roar Skryseth
 • Enhetsleder Susanna Lindqvist
 • Seniorrådgiver Turid Lohne Velund

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Tid og sted for vigsler i Hurum

I Hurum gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 13.00 og 15.00. Vigslene finner sted i rådhuset på Sætre. Noen fredager kan utgå som følge av helligdager, ferieavvikling og lignende. 

Følgende personer har vigselsmyndighet i Hurum

 • Ordfører Monica Vee Bratlie
 • Varaordfører Else Marie Rødby
 • Rådmann Lars Joakim Tveit
 • Kommunalsjef Øydis Jahren
 • Rådgiver Tora Sandnes

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Tid og sted for vigsler i Asker

I Asker gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 12.00 og 15.30. Vigslene finner sted i rådhusets første etasje. Noen fredager kan utgå som følge av helligdager, ferieavvikling og lignende. 

Følgende personer har vigselsmyndighet i Asker

 • Ordfører Lene W. Conradi
 • Varaordfører Leif Frode Onarheim
 • Direktør Tuss Benum
 • Leder Hege Damm Schwarz
 • Spesialrådgiver Per Ivar Finne

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Vigsler møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre gjester dere har invitert til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsbok.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Kontaktinformasjon til vigselssekretariatet

Vigselssekretariatet for Røyken, Hurum og Asker kan kontaktes på:

Vigselsrommene

Vigselsrom i Hurum Vigselsrom Røyken Vigselsrom Røyken Vigselsrom i Asker rådhus Vigselsrom i Asker rådhus