Borgerlig vielse i Asker kommune

Kort fortalt

I Asker kommune gjennomføres borgerlig vielser på fredager klokken 12.00-15.30 i et eget rom i  første etasje i Asker rådhus.

For å kunne gifte seg, trenger man gyldig prøvingsattest fra Skatteetaten. 

Spesielle datoer

I 2024 vier vi også onsdag 14. februar (valentinsdagen) mellom kl. 15.00 - 19.00, og mellom 12.00 - 16.00 lørdag 25. mai og lørdag 15. juni.

Det gjennomføres ikke vielser i juli, og det er stengt for vielser fredag 10. mai. Noen andre fredager kan også utgå som følge av helligdager, møtevirksomhet i rådhuset eller lignende.

For innbyggere i Asker

Tilbudet om borgerlig vielse i Asker er i utgangspunktet for kommunens innbyggere. I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg her.

Det koster ikke noe å gifte seg borgerlig i Asker. 

Før dere kan gifte dere

Prøvingsattest og legitimasjon

Før man kan gifte seg må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er Skatteetaten som gjør dette, og som svarer på alle spørsmål om denne prosessen. Når alt er i orden, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. OBS: Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder fra utstedelse. 

Her finner du link til Skatteetaten for søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattest og kopi av gyldig legitimasjon med bilde må sendes på e-post til vigselssekretariatet: .

Dersom dere har fått prøvingsattest i Altinn, kan denne også videresendes derfra. Papirattester må sendes i posten: Asker kommune, Vigselssekretariatet, Postboks 25, 3476 Sætre

Reservering av vigselstidspunkt

Vielse i Asker kommune foregår på fredager i Asker rådhus i tidsrommet 12.00-15.30. I 2023 vier vi også tirsdag 14. februar (valentinsdagen), lørdag 13. mai og lørdag 10. juni.

Det gjennomføres ikke vielser i juli. Noen fredager kan også utgå som følge av helligdager, møtevirksomhet i rådhuset eller lignende.

Selv om prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder fra utstedelse, går det fint å reservere tid for vielse lengre frem i tid. I så fall reserverer vi en tid først, og så sender dere oss dokumentene når de er klare. 

Send oss en e-post for å avtale tidspunkt og praktiske detaljer for vielsen:

E-posten må inneholde:

 • Ønsket dato og klokkeslett for vielse (dersom ønsket tid er opptatt kommer vi tilbake med et annet forslag).
 • Gyldig prøvingsattest.
 • Kopi av gyldig legitimasjon med bilde. 
 • Begges fulle navn og telefonnummer. 
 • Cirka antall gjester (inkludert deres to vitner/forlovere)
 • Beskjed om dere skal gi hverandre ringer under seremonien.
 • Beskjed om dere ønsker seremonien gjennomført på norsk eller engelsk. 

Det er fint om vi får beskjed så raskt som mulig dersom dere ønsker å avlyse eller endre en reservert tid. 

Lover og regler

Praktisk informasjon

Oppmøte på vigselsdagen

Brudefolk, vitner og gjester bes møte opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt for vielsen. Henvend dere i resepsjonen ved ankomst, og dere vil bli vist til et venteområde med sofaer og bord. Det er garderobe og toaletter i samme område. 

Transport og parkering

Asker rådhus ligger i underkant av ti minutters gangavstand fra Asker stasjon. Dersom det er ledige plasser på parkeringsplassen bak rådhuset (Askerveien) kan disse benyttes - henvend dere i så fall til resepsjonen for å få en parkeringstillatelse som legges synlig i ruten. Ellers må parkering av bil skje etter reglene som gjelder på tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten. Det er sykkelparkering i forbindelse med inngangen på baksiden (Askerveien). 

Om seremonien

Vigsler møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre gjester dere har invitert til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsbok.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Dersom dere ønsker andre innslag som en del av seremonien hos oss, for eksempel lesing av dikt, musikk eller lignende, må dere gi beskjed når dere bestiller tid for vielse.

Ordførere og varaordførere har etter loven direkte myndighet til å vie. I Asker har kommunestyret i tillegg gitt vigselsmyndighet til åtte administrativt ansatte. De som kan utføre vielser i Asker er (fra 1. desember 2023):

Lene Conradi (ordfører)

Monica Vee Bratlie (varaordfører)

Hege Damm Schwarz

Hege Ophus

Kristine Andenæs

Trine Beate Groven

Espen Greftegreff Halvorsen

Ingvild Hjortdahl Becke

Jon Bakkerud

Kristin Opsahl

Kontaktinformasjon

Dersom dere har spørsmål om vielse i Asker rådhus som dere ikke finner svar på på nettsiden vår, kan dere kontakte oss. Husk at alle spørsmål om prøvingsattest o.l. skal rettes til Skatteetaten - Asker kommune er kun gjennomfører av selve seremonien.

Av praktiske årsaker ønsker vi først og fremst at henvendelser kommer på e-post, men dere kan også ringe oss:

E-post:
Telefon: 66 90 92 22

Kommunale vigslere

 • Lene Conradi, ordfører 2023-2027, vigselsrett etter ekteskapsloven § 12 b)
 • Monica Vee Bratlie, varaordfører 2023 – 2027, vigselsrett etter ekteskapsloven § 12 b)

Asker kommunestyre har i tillegg gitt følgende ansatte slik myndighet, med virkning fra 1.12.2023 (vedtatt i møte 14.11.23, sak 64/23):

 • Hege Damm Schwarz
 • Hege Ophus
 • Kristine Andenæs
 • Trine Beate Groven
 • Espen Greftegreff Halvorsen
 • Ingvild Hjortdahl Becke
 • Jon Bakkerud
 • Kristin Opsahl

Illustrasjonsfoto - blomster ved vigsel