Henvendelser om vigsel i Røyken, Hurum og Asker skal rettes til vigselssekretariatet i Asker kommune. Vigselssekretariatet er felles for de tre kommunene.

1. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten fra domstolene.

Tilbudet om kommunal vigsel er gratis.

Informasjon om vigsel

Asker kommune er vigselssekretariat for Røyken, Hurum og Asker kommune, men det er de enkelte kommunene som gjennomfører selve vigselsseremoniene.

Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at én av partene er folkeregistrert som bosatt i kommunen.

I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i kommunene.

Send e-post med ønsket dato og klokkeslett. Dersom ønsket tid er opptatt, tar vi kontakt og finner en annen passende tid. Presiser om du tilhører Røyken, Hurum eller Asker.

E-posten må inneholde:

 • Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
 • Ønsket dato og klokkeslett for vigselsseremoni

E-post: vigsel@asker.kommune.no

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Prøvingsattesten utstedes av Skatteetaten. Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Her finner du link til Skatteetaten for søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattest og rett kopi av legitimasjon må sendes eller leveres til vigselssekretariatet i Asker

Vi må motta prøvingsattest fra dere i god tid før gjennomføring av vigselsseremonien. Dersom begge har personnummer og dere har benyttet skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere, kan dere i Altinn videresende attesten til vigsel@asker.kommune.no. Ellers må original prøvingsattest og rett kopi av parets legitimasjon sendes eller leveres til vigselssekretariatet i Asker rådhus. Dette gjelder også for innbyggere i Røyken og Hurum.

Rett kopi av legitimasjon kan blant annet ordnes på Servicetorget i Røyken, Hurum eller Asker kommune. Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Postadresse til vigselssekretariatet:

Asker kommune, Politisk sekretariat, Postboks 353, 1372 Asker.

Besøksadresse til vigselssekretariatet:

Asker rådhus, Knud Askers vei 25, 1384 Asker.

Om seremonien

Asker kommune er vigselssekretariat for Røyken, Hurum og Asker kommune, men det er de enkelte kommunene som gjennomfører selve vigselsseremoniene. Under følger informasjon knyttet til gjennomføringen av vigselsseremonier i de enkelte kommunene.

Tid og sted for vigsler i Røyken

I Røyken gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 14.00 og 16.00. Vigslene finner sted i rådhuset.

Følgende personer har vigselsmyndighet i Røyken

 • Ordfører Eva Norén Eriksen
 • Varaordfører Roar Skryseth
 • Enhetsleder Susanna Lindqvist
 • Seniorrådgiver Turid Lohne Velund

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Tid og sted for vigsler i Hurum

I Hurum gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 13.00 og 15.00. Vigslene finner sted i rådhuset på Sætre.

Følgende personer har vigselsmyndighet i Hurum

 • Ordfører Monica Vee Bratlie
 • Varaordfører Else Marie Rødby
 • Rådmann Lars Joakim Tveit
 • Kommunalsjef Øydis Jahren
 • Rådgiver Tora Sandnes

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Tid og sted for vigsler i Asker

I Asker gjennomfører vi vigsler på fredager mellom kl. 12.00 og 15.30. Vigslene finner sted i rådhusets første etasje. 

Følgende personer har vigselsmyndighet i Asker

 • Ordfører Lene W. Conradi
 • Varaordfører Leif Frode Onarheim
 • Direktør Tuss Benum
 • Leder Hege Damm Schwarz
 • Spesialrådgiver Per Ivar Finne

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt.

Vigsler møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre gjester dere har invitert til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsbok.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Kontaktinformasjon til vigselssekretariatet

Vigselssekretariatet for Røyken, Hurum og Asker kan kontaktes på: