Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Ønsker du borgerlig vigsel i løpet av 2017 vil dette fortsatt foregå i regi av tingrettene.

Informasjon om vigsel i Asker kommune følger under. Klikk på overskriftene for å vise tilhørende informasjon.

Kommunens innbyggere kan gifte seg i Asker og det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Asker. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Asker.

Personer som ikke bor i Asker, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Her finner du link til folkeregisteret (skatteetaten) for dere som skal sende søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 12.00 – 16.00 på fredager i Asker rådhus. Det settes av 20 minutter til hver vielse.

Det er gratis å gifte seg i rådhuset.

For å søke om tidspunkt for vielse må dere fylle ut et søknadsskjema. Skjemaet lastes ned fra lenken under:

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av brudeparets legitimasjon sendes deretter til: Asker kommune, Politisk sekretariat, Postboks 353, 1372 Asker.

Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt i rådhusets resepsjon. Konvolutten må merkes med Politisk sekretariat og at den gjelder vigsler.

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes inn senest to uker før ønsket vielsesdato.

Dersom dere ønsker å reservere tid for vielsen mer enn fire måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder.

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Asker:

  • Lene Conradi - ordfører
  • Leif Frode Onarheim - varaordfører
  • Tuss Benum - administrativt ansatt
  • Hege Damm Schwarz - administrativt ansatt
  • Per Ivar Finne - administrativt ansatt

Vigselsseremonien vil bli gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig selv å velge en bestemt person fra listen.

Vigselen vil finne sted i 1. etasje i Asker rådhus, Knud Askers vei 25. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for seremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet. Dere kan vente i salongene/venterommet utenfor vigselsrommet.

Dere kan så langt plassene rekker parkere utenfor rådhuset ved å motta gyldig parkeringsbevis i resepsjonen, ellers må man finne parkering andre steder i Asker.

Vigsler kommer ut og møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Ta kontakt med oss: