Borgerlig vielse i Asker kommune

Kort fortalt

1. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten fra domstolene. I Asker kommune gjennomføres vielsene på fredager kl. 12.00-15.30 i Asker rådhus. For å kunne gifte seg trenger man gyldig prøvingsattest fra Skatteetaten. 

 

Illustrasjonsfoto - blomster ved vigselI Asker gjennomføres vielser på fredager mellom kl. 12.00 og 15.30, i et eget rom i rådhusets første etasje. Noen fredager kan utgå som følge av helligdager, ferieavvikling og lignende.

Tilbudet om borgerlig vielse i Asker er i utgangspunktet for kommunens innbyggere. I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg her.

Det koster ikke noe å gifte seg borgerlig i Asker. 

Før dere kan gifte dere

Prøvingsattest og legitimasjon

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er skatteetaten som svarer på alle spørsmål om denne prosessen. Når alt er i orden, utsteder skatteetaten en prøvingsattest. OBS: Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder fra utstedelse. 

Her finner du link til Skatteetaten for søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattest og kopi av legitimasjon må sendes eller leveres til vigselssekretariatet

Dersom begge har personnummer og dere har benyttet skatteetatens digitale prøvingsattest for norske borgere, kan dere i Altinn videresende attesten til , eller den kan sendes per e-post. Attester på papir mottatt via post må sendes eller leveres til vigselssekretariatet. 

Kopi av gyldig ID kan sendes på e-post, i posten, eller leveres i Asker rådhus. Gyldig legitimasjon er pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Postadresse til vigselssekretariatet:

Asker kommune, Vigselssekretariatet, Postboks 25, 3476 Sætre

Besøksadresse til vigselssekretariatet:

Asker rådhus, Knud Askers vei 25, 1384 Asker

Reservering av vigselstidspunkt

Vielse i Asker kommune foregår på fredager i Asker rådhus i tidsrommet 12.00-15.30.

Send oss en e-post for å avtale tidspunkt: 

Selv om prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder fra utstedelse, går det fint å reservere tid for vielse lengre frem i tid. I så fall reserverer vi en tid først, og så sender dere oss dokumentene når de er klare. 

E-posten må inneholde:

  • Ønsket dato og klokkeslett for vielse (dersom ønsket tid er opptatt kommer vi tilbake med et annet forslag).
  • Begges fulle navn og telefonnummer. 

Det er fint om vi får beskjed så raskt som mulig dersom dere ønsker å avlyse eller endre en reservert tid. 

Lover og regler

Praktisk informasjon

Oppmøte på vigselsdagen

Brudefolk, vitner og gjester bes møte opp i god tid og senest 10 minutter før avtalt tidspunkt for vielsen. Henvend dere i resepsjonen ved ankomst, og dere vil bli vist til et venteområde med sofaer og bord. Det er garderobe og toaletter i samme område. 

Transport og parkering

Asker rådhus ligger i underkant av ti minutters gangavstand fra Asker stasjon. Dersom det er ledige plasser på parkeringsplassen bak rådhuset (Askerveien) kan disse benyttes - henvend dere i så fall til resepsjonen for å få en parkeringstillatelse som legges synlig i ruten. Ellers må parkering av bil skje etter reglene som gjelder på tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten. Det er sykkelparkering i forbindelse med inngangen på baksiden (Askerveien). 

Om seremonien

Vigsler møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre gjester dere har invitert til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsbok.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Dersom dere ønsker andre innslag som en del av seremonien hos oss, for eksempel lesing av dikt, musikk eller lignende, må dere gi beskjed når dere bestiller tid for vielse.

Ordførere og varaordførere har etter loven direkte myndighet til å vie. I Asker har kommunestyret i tillegg gitt vigselsmyndighet til åtte administrativt ansatte. De som kan utføre vielser i Asker er:

Lene Conradi (ordfører)

Monica Vee Bratlie (varaordfører)

Lars Joakim Tveit

Hege Damm Schwarz

Hege Ophus

Kristine Andenæs

Elisabeth Lannem Nærby

Trine Groven

Pia Camilla Skjøthaug

Martin Hafsahl

Kontaktinformasjon

Dersom dere har spørsmål om vielse i Asker rådhus som dere ikke finner svar på på nettsiden vår, kan dere kontakte oss. Husk at alle spørsmål om prøvingsattest o.l. skal rettes til Skatteetaten - Asker kommune er kun gjennomfører av selve seremonien.

Av praktiske årsaker ønsker vi først og fremst at henvendelser kommer på e-post, men dere kan også ringe oss:

E-post:
Telefon: 66 90 92 22