Innovasjon i Asker

For å løse de utfordringene vi står overfor, trenger vi mer innovasjon i kommunale tjenester. Det må gjøres i samarbeid med innbyggere, frivillighet og andre samfunnsaktører.

Innovasjon handler ikke bare om ideer, men også om gjennomføring og aktiv deling av kunnskap og vi må derfor trene opp våre innovasjonsmuskler.
En helhetlig arbeidsmetodikk, sammen med gode verktøy, vil støtte en innovativ tilnærming fra idé til praktisk anvendelse.

Se hvordan vi jobber, og hvordan vi kan hjelpe

Bilde av en mann med PC

Ønsker du å samarbeide med oss?

Enten du har en idé, ønsker å dele tanker eller vil bidra til fremtidsrettede innbyggertjenester, er vi klare til å samarbeide med deg!

Velkommen til Senter for innovasjon og læring!

Senter for innovasjon og læring (Seil) er hele organisasjonens møteplass for kreativitet, utvikling, kunnskapsdeling og kulturbygging.

Illustrasjonsbilde fra møtesenteret