Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Askerfilm

Se filmen om Asker som ble laget i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020.