Åpenhet, innsyn og medvirkning

Innganger

Innbyggerpanel

Delta i digitale spørreundersøkelser, brukertester eller fysiske samlinger om lokalsamfunnet og kommunens tjenester.