Åpenhet, innsyn og medvirkning

Innganger

Innbyggerpanel

Delta i digitale spørreundersøkelser, brukertester eller fysiske samlinger om lokalsamfunnet og kommunens tjenester.

Tilgjengelighet til nettsidene

Asker kommune ønsker at alle skal kunne benytte seg av informasjon og tjenester på nettsidene våre. Vi forsøker derfor etter beste evne å sikre at...