Innbyggerpanel i Asker kommune

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og derfor har vi opprettet et innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i undersøkelser og fysiske workshops om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

Innbyggerpanelet er til for å prøve ut nye former for samarbeid med Asker kommunes innbyggere. Målet er at alle som ønsker å dele sine synspunkter om hvordan det skal være å bo i Asker har en mulighet til det.

Innbyggerpanelet skal bidra til:

  • at du som innbygger i Asker kommune skal kunne gi uttrykk for dine meninger i saker som betyr noe for deg
  • at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggerne sine ønsker

Hva er innbyggerpanelet?

Innbyggerpanelet er en samling av innbyggere som ønsker å delta i utvikling av kommunale tjenester og lokalsamfunn. Panelet inviteres til å delta i digitale undersøkelser, men av og til blir deler av panelet også invitert til å prøve ut nye former for dialog og samskaping, Dette kan for eksempel være fokusgrupper som utforsker og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i ASker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill. Du vil hovedsaklig bli kontaktet på e-post, men kan av og til også bli kontaktet på SMS.

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell!

Meld deg inn i innbyggerpanelet her.

Hvordan brukes resultatene?

Når en undersøkelse er ferdig, vil kommunen se på funnene og hvordan disse bør tas videre for å sikre at endringer i Asker kommune vil få en positiv betydning som er til innbyggernes beste.

Resultatene fra undersøkelsene vil sendes ut til alle paneldeltakerne som deltok i undersøkelsen. I tillegg vil resultatene deles på Asker kommunes hjemmesider.

Se resultater fra panelundersøkelser her.

Praktisk informasjon

Hva er dine rettigheter som paneldeltaker

Asker kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill
du kommer med i alle undersøkelser du deltar i. I rapportering av
resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse
eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke
bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer
om Asker kommunes personvernerklæring.


Datasikkerhet
Asker kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management
Consulting AS. Undersøkelsene lages i spørreskjemaverktøyet
SurveyXact. Dette er et system med høy datasikkerhet. Du kan lese mer
om datasikkerheten på SurveyXact sin hjemmeside.

Frivillig å delta
Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte
panelundersøkelsene. Hvis du ønsker kan du når som helst melde deg ut
av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i panelundersøkelser
ved å sende

Du kan ogsånår som helst få tilgang på hvilke opplysninger som er registrert på degsom paneldeltaker eller hvis du ønsker å få endret feilaktige opplysninger.

Hvordan endre dine personopplysninger

Hvis du endrer e-postadresse, postnummertilhørighet eller andre
opplysninger du registrerte da du meldte deg inn i panelet, kan du melde
i fra om dette på

 

Hvordan melde deg ut av innbyggerpanelet

Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en

Spørsmål om innbyggerpanelet?

Ta kontakt med oss på på e-post: