Digitalt innbyggerpanel i Asker kommune

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og har derfor opprettet et digitalt innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i digitale spørreundersøkelser eller fysiske workshops om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Illustrasjonsbilde
Foto: Hyper

Kort fortalt

Innbyggerpanelet er til for å prøve ut nye former for samarbeid med Asker kommunes innbyggere. Målet er at alle som ønsker å dele sine synspunkter om hvordan det skal være å bo i Asker har en mulighet til det.

Innbyggerpanelet skal bidra til:

  • at du som innbygger i Asker kommune skal kunne gi uttrykk for dine meninger i saker som betyr noe for deg
  • at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggerne sine ønsker

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Asker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill. 

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell.

Meld deg inn i innbyggerpanelet her

Kommende undersøkelser

Meld deg inn i innbyggerpanelet om du ønsker å delta i undersøkelsene. 

Pågående undersøkelser

  • Er du pårørende?
  • Brukertest: Plan, bygg og eiendom

Gjennomførte undersøkelser 

  • Brukertest av nettsider til svømmehaller
  • Brannsikkerhet hjemme
  • Hvordan ønsker du å bo (bærekraftig boligutvikling).
  • Fremtidens bibliotek, innbyggertorg og kulturhus i Asker sentrum
  • Dine reisevaner i hverdagen (samferdsel og mobilitet)

Innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode. Resultater fra innbyggerpanelet vil bli publisert her:

Brukertest nettsider "plan, bygg og eiendom"

Vi er i gang med å forbedre nettsidene våre innenfor "plan, bygg og eiendom". Derfor inviterte vi innbyggerpanelet til å brukerteste nettsidene våre i desember 2022. 

37 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe oss med å teste nettsidene. Åtte innbyggere ble invitert til å delta på selve brukertesten. Brukertesten ble gjennomført via videomøte. Dette lærte vi mye av som vi kan ta med oss i videre utvikling av nettsidene. 

Her kan du lese oppsummeringen av brukertesten 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er dine rettigheter som paneldeltaker

Asker kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill
du kommer med i alle undersøkelser du deltar i. I rapportering av
resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse
eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke
bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer
om Asker kommunes personvernerklæring.

Datasikkerhet

Asker kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management
Consulting AS. Undersøkelsene lages i spørreskjemaverktøyet
SurveyXact. Dette er et system med høy datasikkerhet. Du kan lese mer
om datasikkerheten på SurveyXact sin hjemmeside.

Frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte undersøkelsene. Du kan når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i undersøkelser ved å sende

Du kan når som helst få tilgang til hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker.

Hvordan endre dine personopplysninger

Hvis du endrer e-postadresse, postnummertilhørighet eller andre
opplysninger du registrerte da du meldte deg inn i panelet, kan du melde
i fra om dette på

Hvordan melde deg ut av innbyggerpanelet

Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en

Jeg har ikke mottatt e-post for å fullføre innmeldingen

Har du ikke mottatt e-posten fra Asker kommune innen et par minutter? Husk å sjekk søppelposten, e-posten kan ha havnet der. Når du mottar e-posten ber vi deg om å klikke på lenken i mailen for å fullføre din innmelding i panelet. Det tar kun ett til to minutter å melde deg inn.  

Hvis dette ikke fungerer send en e-post til

Spørsmål om innbyggerpanelet?

Ta kontakt med oss på på e-post: