Digitalt innbyggerpanel i Asker kommune

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og har derfor opprettet et digitalt innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i digitale spørreundersøkelser eller fysiske workshops om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Illustrasjonsbilde
Foto: Hyper

Kort fortalt

Innbyggerpanelet er til for å prøve ut nye former for samarbeid med Asker kommunes innbyggere. Målet er at alle som ønsker å dele sine synspunkter om hvordan det skal være å bo i Asker har en mulighet til det.

Innbyggerpanelet skal bidra til:

  • at du som innbygger i Asker kommune skal kunne gi uttrykk for dine meninger i saker som betyr noe for deg
  • at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggerne sine ønsker

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Asker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill. 

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell.

Meld deg inn i innbyggerpanelet her

Kommende undersøkelser

Meld deg inn i innbyggerpanelet om du ønsker å delta i undersøkelsene. 

Pågående undersøkelser

Det er ingen pågående undersøkelser

Gjennomførte undersøkelser 

Resultat brannsikkerhet hjemme

Spørreundersøkelsen er laget for å få mer innsikt fra innbyggere angående brannsikkerhet hjemme. Resultatene fra undersøkelsen vil blant annet bli brukt av Asker og Bærum brann og redning sitt holdningsskapende arbeid.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023, og det var 429 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

 

Fremtidens bibliotek, innbyggertorg og kulturhus i Asker sentrum

Spørreundersøkelsen er laget for å få innspill om hvilke tilbud og fasiliteter man ønsker å finne på Asker kulturhus, innbyggertorg og bibliotek i Asker sentrum i fremtiden. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i en mulighetsstudie for Asker kulturhus med innbyggertorg og bibliotek.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/ mars 2023, og det var 402 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen. 

 

Spørreundersøkelse om boforhold og bosituasjon

Spørreundersøkelsen er laget for å få innsikt fra innbyggere om deres boforhold og bosituasjon i Asker kommune. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for Temaplan for bærekraftig boligutvikling, som skal behandles av de folkevalgte i 2024. I tillegg vil resultatene brukes i annet utviklingsarbeid knyttet til boformer, boligutvikling og stedsutvikling.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023, og det var 427 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Spørreundersøkelse om reisevaner

Spørreundersøkelsen er laget for å få innsikt fra innbyggere om deres reisevaner i hverdagen. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for Temaplan for samferdsel og mobilitet, som skal behandles av de folkevalgte i 2024. I tillegg vil resultatene brukes i annet utviklingsarbeid knyttet til samferdsel.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar-februar 2023, og det var 452 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Brukertest nettsider "plan, bygg og eiendom"

Vi er i gang med å forbedre nettsidene våre innenfor "plan, bygg og eiendom". Derfor inviterte vi innbyggerpanelet til å brukerteste nettsidene våre i desember 2022. 

37 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe oss med å teste nettsidene. Åtte innbyggere ble invitert til å delta på selve brukertesten. Brukertesten ble gjennomført via videomøte. Dette lærte vi mye av som vi kan ta med oss i videre utvikling av nettsidene. 

Her kan du lese oppsummeringen av brukertesten

  • Er du pårørende?
  • Brukertest av nettsider til svømmehaller
  • Brannsikkerhet hjemme
  • Brukertest av kommunens digitale løsning for lån av lokaler

Innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode. Resultater fra innbyggerpanelet vil bli publisert her:

Ofte stilte spørsmål:

Hva er dine rettigheter som paneldeltaker

Asker kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill
du kommer med i alle undersøkelser du deltar i. I rapportering av
resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse
eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke
bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer
om Asker kommunes personvernerklæring.

Datasikkerhet

Asker kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management
Consulting AS. Undersøkelsene lages i spørreskjemaverktøyet
SurveyXact. Dette er et system med høy datasikkerhet. Du kan lese mer
om datasikkerheten på SurveyXact sin hjemmeside.

Frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte undersøkelsene. Du kan når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i undersøkelser ved å sende

Du kan når som helst få tilgang til hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker.

Hvordan endre dine personopplysninger

Hvis du endrer e-postadresse, postnummertilhørighet eller andre
opplysninger du registrerte da du meldte deg inn i panelet, kan du melde
i fra om dette på

Hvordan melde deg ut av innbyggerpanelet

Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en

Jeg har ikke mottatt e-post for å fullføre innmeldingen

Har du ikke mottatt e-posten fra Asker kommune innen et par minutter? Husk å sjekk søppelposten, e-posten kan ha havnet der. Når du mottar e-posten ber vi deg om å klikke på lenken i mailen for å fullføre din innmelding i panelet. Det tar kun ett til to minutter å melde deg inn.  

Hvis dette ikke fungerer send en e-post til

Spørsmål om innbyggerpanelet?

Ta kontakt med oss på på e-post: