Digitalt innbyggerpanel i Asker kommune

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og har derfor opprettet et digitalt innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i digitale spørreundersøkelser eller fysiske workshops om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Illustrasjonsbilde
Foto: Hyper

Kort fortalt

Innbyggerpanelet er til for å prøve ut nye former for samarbeid med Asker kommunes innbyggere. Målet er at alle som ønsker å dele sine synspunkter om hvordan det skal være å bo i Asker har en mulighet til det.

Innbyggerpanelet skal bidra til:

  • at du som innbygger i Asker kommune skal kunne gi uttrykk for dine meninger i saker som betyr noe for deg
  • at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggerne sine ønsker

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Asker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill. 

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell.

Meld deg inn i innbyggerpanelet her

Hvordan brukes resultatene?

Resultater av undersøkelsene dokumenteres på denne siden og sendes ut til alle paneldeltakerne som har deltatt. Innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode. 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er dine rettigheter som paneldeltaker

Asker kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill
du kommer med i alle undersøkelser du deltar i. I rapportering av
resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse
eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke
bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer
om Asker kommunes personvernerklæring.

Datasikkerhet

Asker kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management
Consulting AS. Undersøkelsene lages i spørreskjemaverktøyet
SurveyXact. Dette er et system med høy datasikkerhet. Du kan lese mer
om datasikkerheten på SurveyXact sin hjemmeside.

Frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte undersøkelsene. Du kan når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i undersøkelser ved å sende

Du kan når som helst få tilgang til hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker.

Hvordan endre dine personopplysninger

Hvis du endrer e-postadresse, postnummertilhørighet eller andre
opplysninger du registrerte da du meldte deg inn i panelet, kan du melde
i fra om dette på

Hvordan melde deg ut av innbyggerpanelet

Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en

Jeg har ikke mottatt e-post for å fullføre innmeldingen

Har du ikke mottatt e-posten fra Asker kommune innen et par minutter? Husk å sjekk søppelposten, e-posten kan ha havnet der. Når du mottar e-posten ber vi deg om å klikke på lenken i mailen for å fullføre din innmelding i panelet. Det tar kun ett til to minutter å melde deg inn.  

Hvis dette ikke fungerer send en e-post til

Spørsmål om innbyggerpanelet?

Ta kontakt med oss på på e-post: