Brukerundersøkelser er en årlig spørreundersøkelser der brukerne av kommunens tjenester kan fortelle hvordan de opplever kommunens tjenestetilbud.

Brukerundersøkelser gjennomføres hvert år i oktober / november, og blir behandlet i kommunestyret påfølgende vår (april/mai).

Her finner du rapporter fra de siste årenes brukerundersøkelser.

2018Rapport og resultater fra brukerundersøkelsene i 2018 (PDF)

2017- Rapport og resultater fra brukerundersøkelsene i 2017 (PDF)

2016 - Rapport og resultater fra brukerundersøkelsene i 2016 (PDF)

2015 - Rapport og resultater fra brukerundersøkelsene i 2015 (PDF)

2014 - Rapport og resultater fra brukerundersøkelsene i 2014 (PDF)

Resultater brukes som styringsverktøy

Brukerundersøkelsene brukes i forbedringsarbeidet for den enkelte tjenesten. I tillegg brukes en del av resultatene som målestokk for en rekke av kommunens overordnede mål.

Asker kommune bruker Balansert målstyring (BMS) som styrings- og rapporteringsverktøy. Det blir definert en del tydelige mål både på overordnet nivå og for det enkelte tjenesteområdet, og satt opp klare målekriterier som skal vise om målet er nådd. Ved å måle resultatene systematisk over tid, vil organisasjonen kunne lære og forbedre seg kontinuerlig.

Balansert målstyring skal sikre politisk styring og kontroll, og er i tillegg rådmannens verktøy for å sikre god virksomhetsstyring.

Asker kommunes BMS-mål og måleindikatorer finner du i kommunens budsjett og handlingsprogram.