Kontakt en folkevalgt

Ta kontakt med politikerne

Her finner du oversikt over og kontaktinformasjon til de folkevalgte i Asker kommune.

Oversikt over gruppeledere

 • Arbeiderpartiet (A): Ivar Granum 
 • Fremskrittspartiet (FrP): Ole Jacob Johansen 
 • Høyre (H): Håvard Vestgren 
 • Kristelig folkeparti (KrF): Torleiv Rognum 
 • Miljøpartiet De Grønne (MDG): Hanne Lisa Matt 
 • Pensjonistpartiet (PP): Arne-Edvard Torvbråten
 • Rødt (R): Bård Kjetil Dahl 
 • Senterpartiet (SP): Oddvar Igland 
 • Sosialistisk Venstreparti (SV): Martin Berthelsen 
 • Venstre (V): Elisabeth Holter-Schøyen 

Partiene i kommunestyret

Du kan også , som kan formidle henvendelsen til rett person eller instans.

Les mer om den politiske styringen i Asker.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg. Politisk sekretariat har også ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til kommunedirektøren. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Forværelse politisk sekretariat

Hege Damm Schwarz

Avdelingsleder

Oppgaver

 • møtesekretærfunksjoner for kommunen styrer, råd og utvalg
 • forkontor til ordfører
 • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
 • tilrettelegging for representasjoner
 • veiledning og opplæring av folkevalgte
 • fritak for folkevalgte verv
 • meddommervalg
 • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
 • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg