Kontakt en folkevalgt

Ta kontakt med politikerne

Her finner du kontaktinformasjon til de folkevalgte i Asker kommune.

Oversikt over gruppeledere

 • Høyre (H): Håvard Vestgren  
 • Arbeiderpartiet (A): Ivar Granum  
 • Fremskrittspartiet (FrP): Tonje Lavik Pederssen  
 • Venstre (V): Elisabeth Holter-Schøyen  
 • Miljøpartiet De Grønne (MDG): Hanne Lisa Matt  
 • Sosialistisk Venstreparti (SV): Anne Høie Guettler  
 • Industri- og næringspartiet (INP): Christin Gerner-Mathisen
 • Rødt (R): Bård Kjetil Dahl  
 • Senterpartiet (SP): Oddvar Igland  
 • Pensjonistpartiet (PP): Harald Conrad Ødemark 
 • Kristelig folkeparti (KrF): Eva Høili  
Bilde av gruppelederne fra alle partier
Gruppelederne fra alle partiene i Asker kommune. Foto: Asker kommune

Partiene i kommunestyret

Du kan også , som kan formidle henvendelsen til riktig person eller instans.

Les mer om den politiske styringen i Asker.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg. Politisk sekretariat har også ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til kommunedirektøren. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Forværelse politisk sekretariat

Hege Damm Schwarz

Avdelingsleder

Oppgaver

 • møtesekretærfunksjoner for kommunen styrer, råd og utvalg
 • forkontor til ordfører
 • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
 • tilrettelegging for representasjoner
 • veiledning og opplæring av folkevalgte
 • fritak for folkevalgte verv
 • meddommervalg
 • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
 • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg