Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på.
Borgen innbyggertorg
Bildet viser innbyggertorget på Borgen. I nye Asker kommune skal innbyggertorg fungere som en nærdemokratisk ordning. Innbyggertorget skal være en møteplass for alle, på tvers av generasjoner og kulturer, og skal skapes sammen med innbyggerne i lokalsamfunnet rundt.