Hvordan kan du påvirke?

mennesker går inn i valglokale på innbyggertorg
Foto: Elin Eike Worren/Asker kommune

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på.

Innganger

Lene-timen

Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

Innbyggerpanel

Delta i digitale spørreundersøkelser, brukertester eller fysiske samlinger om lokalsamfunnet og kommunens tjenester.