Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Koronapandemien påvirker Lene-timen slik:

Lene-timen gjennomføres for tiden ikke i sin vanlige form på grunn av koronaviruset. Følg med på denne siden for oppdateringer. 

Lene-timen

Ordfører Lene Conradi inviterer jevnlig til samtale med Askers innbyggere gjennom Lene-timen. Under koronapandemien foregår Lene-timen via telefon.

Bilde fra Lene-timen
Her er ordføreren i møte med innbyggere på en tidligere Lene-time

- Lene-timen er en tradisjon jeg tar med meg fra tidligere Asker, som har gitt meg mange gode og nyttige møter med innbyggerne. Samtalene er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i alle fall svært gledelig å oppleve så mye engasjement, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted omtrentlig én lørdag i måneden på Asker kulturhus eller et av innbyggertorgene (alternative møteplasser der innbyggertorgene ikke er etablert). Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag. Det er ikke nødvendig å reservere tid - bare møt opp.

Lene-timen på telefonen

Under koronapandemien avholdes Lene-timen over telefonen. Tidspunktet annonseres i lokalavisene og på kommunens nettside og sosiale medier ca. en uke i forkant. Da kan innbyggere som ønsker en telefonsamtale med ordføreren melde seg på, og så blir de oppingt innenfor det angitte tidspunktet for Lene-timen. Påmelding gjøres på e-post til psek@asker.kommune.no eller på telefon 66909222. Husk å oppgi hvilket telefonnummer du vil bli oppringt på. 

Lene-timen i 2021:

Dato Klokkeslett Sted
Torsdag 18. februar 15.00-17.00

Lene-timen på telefonen

Torsdag 6. mai 16.00-18.00

Lene-timen på telefonen

Mandag 21. juni 16.30-17.00

Lene-timen på telefonen

Obs: Endringer kan skje på kort varsel.

Lene-timer andre steder

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time for eksempel i midttimer på ungdomsskolene. Har du ønsker når det gjelder Lene-timen? Ta kontakt med politisk sekretariat.

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med kommunedirektøren. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.