Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Koronapandemien påvirker Lene-timen slik:

Lene-timen gjennomføres ikke for tiden på grunn av koronaviruset. Følg med på denne siden for oppdateringer. 

Lene-timen

Ordfører Lene Conradi inviterer jevnlig til samtale med Askers innbyggere gjennom Lene-timen. Dersom du har noe på hjertet du ønsker å snakke med ordføreren om, er det bare å møte opp.

Bilde fra Lene-timen
Her er ordføreren i møte med innbyggere på en tidligere Lene-time

- Lene-timen er en tradisjon jeg tar med meg fra tidligere Asker, som har gitt meg mange gode og nyttige møter med innbyggerne. Samtalene er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i alle fall svært gledelig å oppleve så mye engasjement, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted omtrentlig én lørdag i måneden på Asker kulturhus eller et av innbyggertorgene (alternative møteplasser der innbyggertorgene ikke er etablert). Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag. Det er ikke nødvendig å reservere tid - bare møt opp.

Lene-timen i 2020:

Dato Tid Sted
Lørdag 29. februar 11.30-13.30 Asker Kulturhus
Lørdag 21. mars  AVLYST Asker Kulturhus
Tirsdag 31. mars 16.00-18.00 Lene-timen på telefonen
Onsdag 1. april AVLYST Tofte innbyggertorg
Torsdag 2. april  AVLYST Malerhjemmet på Sætre
Lørdag 18. april AVLYST Asker kulturhus
Onsdag 22. april AVLYST Slemmestad bibliotek
Torsdag 23. april AVLYST Teglen kirke og kultursenter
Torsdag 28. mai  15.00-17.00 Lene-timen på telefonen
Torsdag 11. juni AVLYST Heggedal innbyggertorg
Lørdag 20. juni AVLYST Asker kulturhus
Lørdag 12. september AVLYST Asker kulturhus
Lørdag 10. oktober AVLYST Asker kulturhus
Lørdag 24. oktober 11.30-13.30 Heggedal innbyggertorg
Lørdag 24. oktober 14.00-16.00 Teglen Spikkestad
Lørdag 31. oktober AVLYST Sætre innbyggertorg
Mandag 16. november AVLYST Borgen innbyggertorg
Onsdag 25. november AVLYST Tofte 
Lørdag 28. november AVLYST Sætre innbyggertorg

Med forbehold om endringer.

Lene-timer andre steder

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time for eksempel i midttimer på ungdomsskolene. Har du ønsker når det gjelder Lene-timen? Ta kontakt med .

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med kommunedirektøren. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.