Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Lene-timen avlyses inntil videre.

På grunn av det pågående koronavirusutbruddet avlyses fremtidige Lene-timer i sin vanlige form inntil videre, men det vil avholdes enkelte Lene-timen på telefon.

Lene-timen

Ordfører Lene Conradi inviterer jevnlig til samtale med Askers innbyggere gjennom Lene-timen. Dersom du har noe på hjertet du ønsker å snakke med ordføreren om, er det bare å møte opp.

Bilde fra Lene-timen
Her er ordføreren i møte med innbyggere på en tidligere Lene-time

- Lene-timen er tradisjon jeg tar med meg fra tidligere Asker, som har gitt meg mange gode og nyttige møter med innbyggerne. Samtalene er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i alle fall svært gledelig å oppleve så mye engasjement, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted omtrentlig én lørdag i måneden på Asker kulturhus. I tillegg avholdes Lene-timen på innbyggertorg og andre møteplasser i kommunen (se oversikt lengre ned på siden). Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag. Det er ikke nødvendig å reservere tid - bare møt opp.

Lene-timen i 2020:

Dato Tid Sted
Lørdag 29. februar 11.30-13.30 Asker Kulturhus
Lørdag 21. mars  AVLYST Asker Kulturhus
Tirsdag 31. mars 16.00-18.00 Lene-timen på telefonen
Onsdag 1. april AVLYST Tofte innbyggertorg
Torsdag 2. april  AVLYST Malerhjemmet på Sætre
Lørdag 18. april AVLYST Asker kulturhus
Onsdag 22. april AVLYST Slemmestad bibliotek
Torsdag 23. april AVLYST Teglen kirke og kultursenter
Torsdag 28. mai  15.00-17.00 Lene-timen på telefonen
Torsdag 11. juni AVLYST Heggedal innbyggertorg
Lørdag 20. juni AVLYST Asker kulturhus
Lørdag 12. september 12.00-14.00 Asker kulturhus
Lørdag 10. oktober 12.00-14.00 Blir annonsert
Lørdag 7. november 12.00-14.00 Asker kulturhus
Lørdag 12. desember 12.00-14.00 Asker kulturhus

Med forbehold om endringer.

Lene-timer på ungdomsskoler og seniorsentre

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time i midttimer på ungdomsskolene eller i forbindelse med treff på seniorsentrene. Dette avtales ved å kontakte politisk sekretariat.

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med rådmannen. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.