Lene-timen

Med Lene-timen inviterer ordfører Lene Conradi jevnlig til samtale med Askers innbyggere.

Bilde fra Lene-timen
Her er ordføreren i møte med innbyggere på en tidligere Lene-time

- Lene-timen er en tradisjon jeg tar med meg fra tidligere Asker, som har gitt meg mange gode og nyttige møter med innbyggerne. Samtalene er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i alle fall svært gledelig å oppleve så mye engasjement, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen foregår omtrent én lørdag i måneden på Asker kulturhus eller et av innbyggertorgene (alternative møteplasser der innbyggertorgene ikke er etablert). Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, forslag og tilbakemeldinger av alle slag. Det er ikke nødvendig å reservere tid - bare møt opp.

Planlagte tidspunkt for Lene-timen i 2022:

Dato Klokkeslett Sted
Lørdag 15. oktober 13.00-15.00 Trekanten kjøpesenter
     

Obs: Endringer kan skje på kort varsel.

Lene-timer andre steder

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time for eksempel i midttimer på ungdomsskolene. Har du ønsker når det gjelder Lene-timen? Ta kontakt med .

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med kommunedirektøren. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.