Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

- Lene-timen er tradisjon jeg tar med meg fra tidligere Asker, som har gitt meg mange gode og nyttige møter med innbyggerne. Samtalene er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i alle fall svært gledelig å oppleve så mye engasjement, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted omtrentlig én lørdag i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag. Se de ulike datoene for informasjon om klokkeslett og sted. 

Datoer for Lene-timen i 2020

  • 29. februar kl. 11.30-13.30
  • 21. mars kl. 12-14
  • 18. april kl. 12-14
  • 20. juni kl. 12-14
  • 12. september kl. 12-14
  • 10. oktober kl. 13-15
  • 7. november kl. 12-14
  • 12. desember kl. 12-14

Med forbehold om endringer.

Lene-timer på ungdomsskoler og seniorsentre

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time i midttimer på ungdomsskolene eller i forbindelse med treff på seniorsentrene. Dette avtales ved å kontakte politisk sekretariat.

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med rådmannen. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.

Bilde fra Lene-timen
Her er ordføreren i møte med innbyggere på en tidligere Lene-time