Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg
Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordførerens uke

Uke 48

Mandag 23. november

08.30: Møte med innbygger

09.30: Interne møter

13.00: Møte i kriseledelsen

14.00: Møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide

15.00: Møte med kulturhuset Hovtun

17.00: Årsmøte Asker Høyre

Tirsdag 24. november

10.00: Interne møter

12.00: Ta imot gave Asker museum

15.00: Nominasjonsmøte 

Onsdag 25. november

10.00: Befaring Hyggen FAU

12.00: Dialogmøte med frivillighetsutvalget

13.00: Møte i kriseledelsen

17.00: Filme hilsen til Husbanken

19.00: Dialogmøte AIR

Torsdag 26. november

10.00: Møte med bedrift

11.00: Interne møter, filme digitale hilsner og innspill 

14.00: Planlegging av digitale møter

19.00: Webinar NTP

Fredag 27. november

10.30: Møte med eldrerådet

11.30: Koordineringsmøte politiske utvalg

13.00: Møte i kriseledelsen

14.00: Filme digital prisutdeling

Lørdag 28. november

10.00: Filme digital prisutdeling

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev og innlegg