Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg
Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordførerens uke

 

Lene Conradi, foto av Elin Eike Worren (web).jpg

Mandag 29. november

09.00: Gjennomgang av politiske saker

11.00: Klima Viken, åpning og panelsamtale

16.00: Konstituerende møte i Kommunalutvalget

18.00: Gruppemøte 

Tirsdag 30. november

10.00: Møte med campingnæringen

12.00: Møte med bedriftsnettverket NO17

13.30: Møte med gründer

14.30: Signere samarbeidsavtale etablerertjenesten Viken/Asker og Bærum

15.30: Møte i politisk forhandlingsutvalg

19.00: Atelier- og lysfest på Asker museum

Onsdag 1. desember

07.30: Befaring trafikksituasjonen i Heggedal

10.00: Åpne ny avdeling Sparebanken Øst

12.00: Begravelse

14.00: Julesamling i Vollen

16.00: Møte om ungdomsrådet

18.30: Besøke Askervangen

Torsdag 2. desember

09.00: Virksomhetsbesøk

Fredag 3. desember

11.00: Julelunsj med virksomhetsledere

13.00: Styremøte i Osloregionen

14.30: Rekruttering til ungdomsrådet

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev
Kronikker og innlegg

Her finner du noen av ordførerens innlegg i aviser ol. 

Nyttårshilsen i Budstikka (desember 2020)

Kronikk om E18 (november 2020)