Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg
Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordførerens uke

Tirsdag 6. april

08.30: Felles planleggingsdag for barnehagene

09.00: Felles samling for Sfo

12.00: Seminar med formannskapet

14.00: Møte i formannskapet

17.30: Styremøte E134 Haukelivegen 

Onsdag 7. april

08.00: Møte i kriseledelsen

09.00: Seminar med formannskapet

17.00: Møte med innbygger

Torsdag 8. april

10.00: Interne møter

11.30: Møte med russ på Røyken vgs

18.00: Årsmøte Oslofjorden friluftsråd

Fredag 9. april

09.00: Møte i 17. mai-komiteen 

10.30: Glitrevannverket iks, møte i representantskapet

13.00: Styremøte i Osloregionen

15.00: Møte med Obos

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev
Kronikker og innlegg

Her finner du noen av ordførerens innlegg i aviser ol. 

Nyttårshilsen i Budstikka (desember 2020)

Kronikk om E18 (november 2020)