Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg
Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordførerens uke

Uke 3 

Mandag 18. januar

08.00: Gjennomgang av poltiske saker

09.00: Møte i heltidsutvalget

13.00: Møte i kriseledelsen

18.00: Gruppemøte

Tirsdag 19. januar

10.00: Intervju om bærekraft

11.00: Interne møter

13.00: Møte om bokprosjekt

14.00: Møte om 17. mai

15.00: Møte med Røyken sportsdykkerklubb

Onsdag 20. januar

12.00: Teknisk gjennomgang webinar

13.00: Møte i kriseledelsen

15.00: Møte med norsk folkehjelp Asker og Bærum

Torsdag 21. januar

09.00: Webinar om diakoni og bærekraftsmål

10.00: Seminar om arealforvaltning, statsforvalteren

13.30: Møte om Aktive lokalsamfunn

15.00: Styremøte Sunne kommuner

Fredag 22. januar

09.00: Møte om besøkssenter Oslofjorden

10.00: Møte om lokale smitteverntiltak i Oslo og Viken, statsforvalteren

12.00: Forberedelser formannskapet

13.00: Møte i kriseledelsen

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev
Kronikker og innlegg

Her finner du noen av ordførerens innlegg i aviser ol. 

Nyttårshilsen i Budstikka (desember 2020)

Kronikk om E18 (november 2020)