Ordførerens side

Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Ønsker du å ta kontakt med ordføreren? Send en mail til .

Ordførers oppgaver

Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet, og er kommunens fremste offentlige representant. Hverdagen til ordfører består av henvendelser og møter med innbyggere, og hun representerer Asker kommune i ulike sammenhenger, både lokalt og nasjonalt.

Ordfører har representasjonsoppdrag og mottakelser, offisielle åpninger, besøk i skoler, barnehager, eldresenter og andre institusjoner. Hun har også en rekke møtepunkt med lag og foreninger innen idrett og kultur, samt lokale næringsaktører.

Ordføreren er rettslig representant for kommunen, og har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer.

Mer informasjon om ordførerens myndighet finner du i delegeringsreglementets kapittel 7.

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2021 - d.d: Medlem av Oslofjordrådet

2021 - d.d: Medlem av politisk komité i WHO Healthy Cities

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordfører Lene Conradi

Klikk på bildet for større versjon som kan lastes ned til pressebruk. 

Foto: Torbjørn Tandberg/Asker kommune

Ordførerens uke

 

Lene Conradi, foto av Elin Eike Worren (web).jpg

Se her for en oppdatert oversikt over ordførers aktiviteter og gjøremål fra uke til uke: Ordførers kalender

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev

Her finner du noen av ordførers brev. Leter du etter noe du ikke finner her, kan du gå til siden for offentlighet og innsyn

Brev til Viken fylkeskommune om varslede kutt i Ruters kollektivtilbud

Brev til Miljødirektoratet med støtte til etablering av besøkssenter for Oslofjorden

Brev til Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune om fartsendring på fylkesveier (inkludert vedlegg) 

Brev til næringsminister Jan Christian Vestre om tilskuddsordningene (21/12/21)

Brev til Statens vegvesen med ønske om møte angående Oslofjordtunnelen

Brev til Ruter med ønske om møte angående nedleggelse av linje 280

Brev til fylkesordfører og fylkesrådsleder om interkommunalt råd for Osloregionen

Brev til Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen om samferdselssamarbeid

Brev fra ordførere i Asker og Lier til samferdselsminister Knut Arild Hareide - ønske om møte vedrørende E134

Brev til fylkesordfører og fylkesrådsleder i Viken og administrerende direktør i Ruter AS om Askers takst- og sonestruktur

Brev til fylkesordfører i Viken om sluttføring av utdanning for Mustafa Hasan (desember 2020)

Brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide om E18 Vestkorridoren – parsellen Ramstadsletta – Slependen. Innspill og invitasjon til møte om situasjonen (september 2020)

Brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om gjennomføring av fjernmøter/fysiske møter (august 2020)

Brev til fylkeskommunen om overbelastningen på Røykenveien (juni 2016)

Brev til klima- og miljødepartementet om informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden (juni 2020)

Kronikker og innlegg
Velkommen til nye innbyggere

Alle som flytter til Asker får et velkomstbrev fra ordfører Lene Conradi i posten. 

I brevet inviteres det til velkomstbesøk i rådhuset. Mer informasjon om det finner du her

Brevet kan leses her

English translation of the letter from the Mayor can be read here.

Markering av jubilanter

Mer informasjon kommer

Ordførerkjede og kommunevåpen

Asker ble en ny kommune 1. januar 2020 da de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen. I den sammenheng ble det utarbeidet nytt kommunevåpen og ordførerkjede.

Fellesnemnda for sammenslåingsprosessen utlyste en konkurranse der alle som hadde ideer til nytt kommunevåpen ble invitert til å sende inn forslag. Konkurransen skapte et stort engasjement blant innbyggerne, og juryen mottok over 2000 forslag til nytt kommunevåpen. Gjennom avstemning på nettsiden og juryens og fagpersoners vurdering ble «Tre seil» enstemmig valgt av fellesnemnda til Askers nye kommunevåpen.

Asker-kunstner og smykkedesigner Ingjerd Hanevold fikk i oppdrag å utforme nytt ordførerkjede. Føringene var at ordførerkjedet skulle være av høy kunstnerisk kvalitet, ha en tydelig referanse til Asker, og være formelt, funksjonelt og kjønnsnøytralt. Det nye kommunevåpenet «Tre seil» skulle være hovedelement, men de tre gamle kommunevåpnene skulle innlemmes i kjedet. Slik blir historien og kulturarven fra Hurum, Røyken og Asker båret med videre inn i fremtiden.

Ordførerkjedet har referanser til Askers navn, kultur og natur. Det prydes av det nye kommunevåpenet, og er omkranset av stiliserte askeblader i oksidert sølv. På baksiden henger tre mindre elementer med de tidligere kommunenes symboler. Det nye kjedet ble avduket og tatt i bruk av ordfører Lene Conradi under kommunestyrets konstituerende møte 15. oktober 2019.

Ordførerkjedet