Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers ukeplan med mer.

Ordfører Lene Conradi
Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - d.d.: Nestleder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordførerens uke

Uke 4

Mandag 20. januar

09.00: Åpne klimaforedrag Slemmestad ungdomsskole

10.00: Saksgjennomgang med rådmann, varaordfører og direktører

13.00: Ordførerkonferanse med KS Viken

Tirsdag 21. januar

09.00: Ordførerkonferanse med KS Viken

14.00: Møte i formannskapet

Onsdag 22. januar

11.00: Interne møter

13.30: Miljøfyrtårn-utdeling

15.00: Markere oppstart kommuneadvokaten

17.00: Generalforsamling næringsrådene

19.00: Åpent møte om kommuneplanen

Torsdag 23. januar

09.00: Møte med Frisk Asker

10.00: Møte med gründer

13.00: Møte med SVV og Lier kommune

15.00: Møte med Asker skøyteklubb

18.00: AIR anleggsforum

Fredag 24. januar

09.00: Interne møter

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler

ewe

Brev og innlegg

Bl.a.