Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spørsmål til og svar fra ordføreren

Interpellasjoner som blir utsatt på grunn av tidsnød i kommunestyremøtene, kan gjøres om til skriftlige spørsmål for raskere besvarelse. Da blir interpellasjonen og svaret lagt ut her.