Spørsmål til og svar fra ordføreren

Spørsmål og svar

Interpellasjoner som blir utsatt på grunn av tidsnød i kommunestyremøtene, kan gjøres om til skriftlige spørsmål for raskere besvarelse. Da blir interpellasjonen og svaret lagt ut her.