Spørsmål fra Tobias Waage Bremnes (V) om bostedsløse i Asker

Spørsmål fra Tobias Waage Bremnes (V)

Spørsmål:

Starten av januar har vært preget av ekstrem kulde, og gradestokken har bikket under -20°C flere steder i Asker. Dette har ført til at BaneNOR har holdt Oslo S åpen om natten for at bostedsløse skal få ly fra kulden. Flere organisasjoner driver til vanlig akuttovernatting for bostedsløse i Oslo, som for eksempel Frelsesarmeen, Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

 

Spørsmål: Kan ordføreren svare på om det er kartlagt hvor mange bostedsløse det er i Asker, hvilke tilbud som eksisterer for dem, samt hvor mange som benytter seg av tilbudene?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

NIBR gjennomfører hvert fjerde år en kartlegging av antall bostedsløse i Norge. Kartleggingen gjennomføres på et fast tidspunkt i året, sist gang i 2020. Kartleggingen fant at Asker hadde 60 bostedsløse (NIBR rapport 2021:10). En bostedsløs er en person som er uten tilgang på fast bolig og som befinner seg i en av følgende situasjoner: Bor i midlertidig botilbud, oppholder seg midlertidig hos venner og familie, er i behandling eller soning og skal skrives ut/løslates innen to måneder uten å ha egen bolig, sover ute. Neste kartlegging gjennomføres november 2024.

Asker kommune har 10 midlertidige boliger på Elveplassen, samt to nødovernattingsplasser. Tilbudet driftes av Kirkens feltarbeid.

De midlertidige hyblene på Elveplassen tildeles av NAV når en person mangler et sted å bo kommende natt. I løpet av 2023 har til sammen 36 beboere bodd på Elveplassen i kortere eller lengre perioder. Botid i 2023 varierer fra 1 døgn til 350 døgn, gjennomsnittlig botid var 89 dager.

Alle plassene på Elveplassen har til enhver tid vært benyttet, med unntak av ut- og innflytting eller oppussing.

I tillegg har Elveplassen to nødovernattingsplasser. Disse kan benyttes uten henvisning fra NAV. I løpet av 2023 har det vært totalt 66 overnattinger fordelt på 42 personer.

NAV opplever en stor økning i antall henvendelser om midlertidig overnatting, og opplever at det midlertidige tilbudet på Elveplassen ikke fult ut dekker behovet, og benytter derfor ulike private tilbud. Grafen under viser antall som har henvendt seg til NAV med behov for midlertidig bolig. Grafen viser at antall har økt jevnt i løpet av 2023.

Midlertidig bolig (henvisninger)
Midlertidig bolig (henvisninger)

Asker kommune har mål om at flest mulig skal bo i egen egnet bolig.. NAV samarbeider tett med Velferdsforvaltningen og Eiendom for å skaffe egnet fast bolig så raskt som mulig.

I tillegg til Elveplassen driver Kirkens feltarbeid Varmestua kafe og møtested. Dette er en sosial møteplass for mennesker som strever med rus og utenforskap. Tilbudet inneholder hjemmelaget varm mat både dag og kveld, utlån av telefon og avis, tilgang på pc, utdeling av klær og periodevis mat, samtaler, råd og veiledning